KATEGORIER
  • Målgruppe

  • Virkemiddel

  • Tid

  • Antal deltagere

LUK VINDUE
TAGS
LUK VINDUE

Organisationerne bag

KFUM og KFUK i Danmark
“KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA”. Bevægelsen har den dag i dag et tæt samarbejde med Folkekirken.

KFUM og KFUKs formål lyder: “KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv”.

 

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation med over 25.000 medlemmer (marts 2017). FDF er stiftet d. 27. oktober 1902 på Frederiksberg, og er dermed Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsorganisation

FDFs formål er i dag at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og i forlængelse heraf give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

 

KFUM-Spejderne
KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

 

De grønne pigespejderne
Formålet med De grønne pigespejderes arbejde er: – at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at forkynde evangeliet for spejdere i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse.