Søg på detmedGud.dk

Advent

Andagt om adventstiden. Kan bruges som udgangspunkt for at tænde lys i en adventskrans på møderne op til jul.

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Alterbordet

Information og andagt om alterbordet i kirken

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Ansvar for egen læring

Facts om ansvar for egen læring

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Bibelvandring - Salme 8

Disse aktiviteter kan bruges som del af en andagt, en gudstjeneste eller som et tilbud i et kirkerum eller kirketelt på en lejr eller festival.

 • KFUM og KFUK

Brødet og fællesskabet ved nadveren

Andagt, der gennemgår nadverritualet

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Da kirken var ny 1

Kort andagt om den første kirke og nadveren

 • De grønne pigespejdere
 • Forkyndelsesudvalg

Da kirken var ny 2

Kort andagt om kirken som et fællesskab mellem troende og ikke bare en bygning

 • De grønne pigespejdere
 • Forkyndelsesudvalg

Da kirken var ny 4

Kort andagt om den første kirke og søndagen som kirkedag

 • De grønne pigespejdere
 • Forkyndelsesudvalg

De fine folks fest bliver væltet

Kirken skal holdes hellig! Den skal ikke ende som et kræmmermarked. Andagten tager udgangspunkt i en historie om 'Emil fra Lønneberg'

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Den døde Kirke

Historie om en præst der viser sin menighed at kirke er mennesker og ikke bygninger.

 • FDF
 • Gurli Vibe Jensen

Den tolvårige Jesus i templet

Jesus syntes han var allernærmest Gud i templet. I kirken minder stearinlysene os om at Gud er tilstede.

 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Døbefonten

Information og andagt om døbefonten i kirken

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Dåb - en andagt om forkyndelse...

Hvad står vi for som kristen ungdomsorganisation? Hvilken kristen forpligtigelse har man i foreningen og samfundet?

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Dåbshandlingen

Debat om dåben er en rituel eller nødvendig handling?

 • Klods op@/KFUK og KFUK

En fisk i Guds net

Et måltid handler ikke kun om maden, men også om fællesskab med familie og venner.

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Advent

Andagt om adventstiden. Kan bruges som udgangspunkt for at tænde lys i en adventskrans på møderne op til jul.

 • Fra 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Alterbordet

Information og andagt om alterbordet i kirken

 • Fra 7 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 8 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Bibelvandring - Salme 8

Disse aktiviteter kan bruges som del af en andagt, en gudstjeneste eller som et tilbud i et kirkerum eller kirketelt på en lejr eller festival.

 • Ikke angivet
 • KFUM og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Ikke angivet

Brødet og fællesskabet ved nadveren

Andagt, der gennemgår nadverritualet

 • Fra 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Da kirken var ny 1

Kort andagt om den første kirke og nadveren

 • Fra 10 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Da kirken var ny 2

Kort andagt om kirken som et fællesskab mellem troende og ikke bare en bygning

 • Fra 5 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Da kirken var ny 4

Kort andagt om den første kirke og søndagen som kirkedag

 • Fra 5 til 7 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

De fine folks fest bliver væltet

Kirken skal holdes hellig! Den skal ikke ende som et kræmmermarked. Andagten tager udgangspunkt i en historie om 'Emil fra Lønneberg'

 • Fra 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 6 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Den døde Kirke

Historie om en præst der viser sin menighed at kirke er mennesker og ikke bygninger.

 • Fra 10 min.
 • FDF
 • Fra 10 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Den tolvårige Jesus i templet

Jesus syntes han var allernærmest Gud i templet. I kirken minder stearinlysene os om at Gud er tilstede.

 • Fra 30 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 5 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Døbefonten

Information og andagt om døbefonten i kirken

 • Fra 7 til 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Dåb - en andagt om forkyndelse...

Hvad står vi for som kristen ungdomsorganisation? Hvilken kristen forpligtigelse har man i foreningen og samfundet?

 • Fra 10 til 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 16 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Dåbshandlingen

Debat om dåben er en rituel eller nødvendig handling?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

En fisk i Guds net

Et måltid handler ikke kun om maden, men også om fællesskab med familie og venner.

 • Fra 10 til 20 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Forkyndelsesløb

Forkyndelsesløb med mange poster. Posterne har mange forskellige bibelske emner, bl.a. flere om påske, som evt. kan bruges særskilt i andre andagter

 • Fra 30 til 90 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 12 til 18 år.
 • Materialer ja
 • Fra 5 deltagere.

Bibelvandring

Disse aktiviteter kan bruges som del af en andagt, en gudstjeneste eller som et tilbud i et kirkerum eller kirketelt på en lejr eller festival.

Klods op @ - Frelse

Introduktion til emnet, Frelse


Religiøst set betyder ordet "at frelse": at gøre fri, befri, redde.
Ordet frelse er dannet af det oldnordiske fríhals. Den, der har halsen fri; en betydning, der erindrer om, at den ufri, slaven, ikke havde sin hals fri, men bar en ring omkring den.
Ordet frelse (på …

Klods op @ - Dåb

Introduktion til emnet, Dåb

Den luthersk-evangeliske kirke (som er den danske folkekirke) har to sakramenter, dåben og nadveren. Et sakramente er en hellig handling, hvor Gud er til stede og virker med sin kraft. I dåben virker Gud ved at mennesket på mystisk vis bliver født på ny. Når dåbsordene …

Fortæl en sang

Dette er en del af forkyndelsesmaterialet: ’Fortæl en sang - forkyndelsesmateriale til Børnesangbogen’
Børnesangbogen kan købes på Unitas forlag

Her forordet, der forklarer hvad tanken er bag punkterne i de enkelte andagter. Ud over forordet består materialet af et oplæg til en Moses-weekend og en …

Klods op @ - Tro og gerning

Introduktion til emnet, Tro og gerning


Kristendommen forkynder, at mennesket frelses af tro uden gerninger. Gerningsretfærdighed er ukristeligt, for som mennesker kan vi intet selv gøre for at opnå en nådig Gud. I sig selv er det en modsigelse. For Nåde kommer af ordet Gratia som på latin betyder …

Den lille bibelhåndbog

Den lille bibelhåndbog er en opslagsbog over begreber i Bibelen. Navne er generelt ikke forklaret

Artiklerne er bygget op med nogle generelle bemærkninger til indledning, derefter et afsnit om ordets betydning i Det gamle Testamente (GT), og til sidst beskrives ordets betydning i Det ny Testamente …

Rundt Om Kirkeåret 2, 3-6 år

Rundt om kirkeåret. Forkyndelsemateriale 3-6 år, (2 tekstrække)

Bogen kan købes på Unitas Forlag: Tlf.36166481, email: forlag(at)unitas.dk

Baggrund om materialet
Rundt om kirkeåret" er et forkyndelsesmateriale udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Materialets idé er det liturgiske kirkeår med de …

Rundt Om Kirkeåret 1, 3-6 år

Bogen kan købes på Unitas Forlag: Tlf.36166481, email: forlag(at)unitas.dk

Baggrund om materialet
Rundt om kirkeåret" er et forkyndelsesmateriale udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Materialets idé er det liturgiske kirkeår med de liturgiske tekster og de liturgiske farver. Materialets sigte er at …

Rundt Om Kirkeåret 1, 13-19 år

Rundt om kirkeåret -et forkyndelsesmateriale 13-19 år, (1. tekstrække)

Introduktion til Rundt om kirkeåret
Ideen med Rundt om kirkeåret er at bygge bro mellem klubben og gudstjenesten ved at tage udgangspunkt i de liturgiske kirkeår med tekster og farver. Gudstjenestens tekster hentes hver søndag …

Skumringssamtaler

Dette er de samtaler der har været anvendt som forkyndelse på FDFs kurser for de 15-18 årige

Trosbekendelsen - De grønne pigespejdere

Trosbekendelsen - Andagtsmateriale for de Grønne Pigespejdere 1998

 

Alle andagterne under kategorien Trosbekendelsen er skrevet over en linje eller et ord fra Trosbekendelsen.
Hver andagt er bygget op på samme måde:


Vi tænder lys
Find et flot lys, spørg evt. kirketjeneren om han har et brugt …

Se, jeg gør alting nyt

Forkyndelsesmateriale fra De grønne pigespejdere, udgivet 1993.

Syng, Dans, Gro

Forkyndelsesmaterialet er udarbejdet af en forfattergruppe foranlediget af KFUM og KFUKs forkyndelsesudvalg, og er lavet ud fra 3.udgave af Teensangbogen fra Unitas Forlag.

Længden af de forskellige forkyndelsesforløb er meget forskellige. Nogle er korte (10-15 min.), andre lægger op til at bruge …

Det herrens år

Forkyndelsesmateriale fra KFUM-Spejderne om kirkeåret.

Noget om Emil, Pippi og Malin

Forkyndelseshæfte fra KFUM-Spejderne 1995

Vi kommer til din kirke, Gud

Forord til andagtsmaterialet 'Vi kommer til din kirke, Gud'
Andagtshæfte udgivet af KFUM-Spejderne 1999

Andagterne i serien 'Vi kommer til din kirke, Gud' handler allesammen om kirken, om kirke-bygningen og om, hvad der er at se i en kirke og hvad der foregår i kirken.

Nogle andagter fokuserer på et …

Det er mystisk

KFUM-Spejdernes forkyndelsesmateriale 2001.

Links - Musik og kirke

Links om musik ved kirken

 • KFUM og KFUK
 • 1

Ansvar for egen læring

Facts om ansvar for egen læring

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Folkekirken

Facts om folkekirken

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Kirkebygning

Facts om kirkebygningen

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Kirkeminister

Facts om kirkeministerens

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Legeme

Facts om legeme

 • Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Statistik for folkekirken

Facts om folkekirken (Statistisk)

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Synagoge

Facts om synagogen

 • Unitas Forlag
 • Forfattergruppe
 • 1


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.