Søg på detmedGud.dk

Alterbordet

Information og andagt om alterbordet i kirken

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Billede: Primavera

"Tag dette og spis det..." (Citat: Jesus og/ eller Eva)

 • Klods op@/KFUK og KFUK

Brylluppet i Kana, 2.søndag efter hellig tre konger

Temaet er glæde og nadver. Forskellige opfattelser af glæden vises ved at male og skrive til inspirende musik.

 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Brødet og fællesskabet ved nadveren

Andagt, der gennemgår nadverritualet

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

BUSK 2007 Familiegudstjeneste

Når Josef kunne, kan jeg også.

 • KFUM og KFUK
 • Morten Hougaard Sørensen og Søren Peter Jonstrup

Crux andagt 22 - Skærtorsdag

Er du en Jesus-kannibal? Skærtorsdag + hver nadver spiser vi Jesus. Du blir ikke fed, men får fællesskab med Gud. Eat 'n' meet Jesus.

 • FDF
 • Jacob Zakarias Larsen

De første kristne (2)

Om de ting den første kirke blev bygget på

 • FDF
 • Anna Gerda Tvilling

En fisk i Guds net

Et måltid handler ikke kun om maden, men også om fællesskab med familie og venner.

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Ensomhed - fællesskab

En del af forkyndelsen på FDFs landslejr 96, om Kristendommens indførelse. Her fokus på at der både er plads til trælle og høvdingesønner ved Guds bord.

 • FDF
 • Forfattergruppe

Fastelavnsgudstjeneste- Jesu dåb

I dåben fik vi ikke udklædning, men vi fik en udrustning, en gave, en opgave - en identitet der skal bruges til at hjælpe hinanden

 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Fodvaskningen

Påskeandagt. Fokus på Jesu fodtvætning af disciplene skærtorsdag

 • KFUM-Spejderne
 • Forkyndelsesudvalg

Gudstjeneste - skærtorsdag

Pladsen om nadverbordet bliver aldrig for trang.

 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Har du spist? -om nadveren som fællesskab

Oplæg til debat om nadveren samt ideer til aktiviter, der har til formål at forstå hvad nadver betyder.

 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Himmel - Helvede

Andagt med indlagt løb om himmel og helvede.

 • KFUM og KFUK
 • Forfattergruppe

Hokus pokus - Og så er det kød og blod

En andagt der kæder ordne Hokus pokus og nadveren sammen

 • FDF
 • Ole Kamp

Alterbordet

Information og andagt om alterbordet i kirken

 • Fra 7 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 8 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Billede: Primavera

"Tag dette og spis det..." (Citat: Jesus og/ eller Eva)

 • Fra 15 til 45 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Brylluppet i Kana, 2.søndag efter hellig tre konger

Temaet er glæde og nadver. Forskellige opfattelser af glæden vises ved at male og skrive til inspirende musik.

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Brødet og fællesskabet ved nadveren

Andagt, der gennemgår nadverritualet

 • Fra 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

BUSK 2007 Familiegudstjeneste

Når Josef kunne, kan jeg også.

 • Fra 60 til 90 min.
 • KFUM og KFUK
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Crux andagt 22 - Skærtorsdag

Er du en Jesus-kannibal? Skærtorsdag + hver nadver spiser vi Jesus. Du blir ikke fed, men får fællesskab med Gud. Eat 'n' meet Jesus.

 • Fra 10 til 20 min.
 • FDF
 • Fra 14 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 til 20 deltagere.

De første kristne (2)

Om de ting den første kirke blev bygget på

 • Fra 10 til 25 min.
 • FDF
 • Fra 14 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

En fisk i Guds net

Et måltid handler ikke kun om maden, men også om fællesskab med familie og venner.

 • Fra 10 til 20 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Ensomhed - fællesskab

En del af forkyndelsen på FDFs landslejr 96, om Kristendommens indførelse. Her fokus på at der både er plads til trælle og høvdingesønner ved Guds bord.

 • Fra 30 til 45 min.
 • FDF
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Fastelavnsgudstjeneste- Jesu dåb

I dåben fik vi ikke udklædning, men vi fik en udrustning, en gave, en opgave - en identitet der skal bruges til at hjælpe hinanden

 • Fra 50 til 80 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Fodvaskningen

Påskeandagt. Fokus på Jesu fodtvætning af disciplene skærtorsdag

 • Fra 10 min.
 • KFUM-Spejderne
 • Fra 6 til 11 år.
 • Materialer ja
 • Fra 5 deltagere.

Gudstjeneste - skærtorsdag

Pladsen om nadverbordet bliver aldrig for trang.

 • Fra 50 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Har du spist? -om nadveren som fællesskab

Oplæg til debat om nadveren samt ideer til aktiviter, der har til formål at forstå hvad nadver betyder.

 • Fra 15 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Himmel - Helvede

Andagt med indlagt løb om himmel og helvede.

 • Fra 60 min.
 • KFUM og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Hokus pokus - Og så er det kød og blod

En andagt der kæder ordne Hokus pokus og nadveren sammen

 • Fra 10 til 15 min.
 • FDF
 • Fra 12 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

BUSK

Hvad er BUSK?

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK-dagen er tænkt som et fælles projekt for alle i sognet, både børn, unge og voksne, frivillige organisationer, kon- fi rmander, menighedsråd mm.

BUSK-dagen er sidste søndag i oktober.

Oplæggene er kun tænkt som vejledende. Man er …

Ung Uge 2007

Fra KFUM og KFUKs lejr 2007.

Gudstjenester

En samling gudstjenester.

Klods op @ - Skabelse

Introduktion til emnet, Skabelse


”…Vi tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber…” lyder det i Trosbekendelsen. Det betyder, at når vi ”bekender vores kristne tro”, siger vi, at vi tror, at himlen, jorden og alt liv er skabt af Gud.

Alternativet til troen på, at det er Gud der har …

Klods op @ - Påske, pinse og Kristi himmelfart

Introduktion til forkyndelsen om påsken

Det er påskebegivenhederne, der danner hele fundamentet for kristendommen. Her mindes vi Jesu lidelse og død og fejrer hans opstandelse. Påsken er således den fest, hvor vi fejrer, at Jesus gennem sin død og opstandelse gav frelsen og det evige liv til …

Klods op @ - Dåb

Introduktion til emnet, Dåb

Den luthersk-evangeliske kirke (som er den danske folkekirke) har to sakramenter, dåben og nadveren. Et sakramente er en hellig handling, hvor Gud er til stede og virker med sin kraft. I dåben virker Gud ved at mennesket på mystisk vis bliver født på ny. Når dåbsordene …

FDF landslejr 96

Forkyndelsen fra FDF's landslejr 96

Flækkelederguide Ung Uge 2004

Materialet indeholder 6 andagter, der har været brugt til Ung Uge 2004. Andagter kan bruges i sammenhæng eller hver for sig.

Den lille bibelhåndbog

Den lille bibelhåndbog er en opslagsbog over begreber i Bibelen. Navne er generelt ikke forklaret

Artiklerne er bygget op med nogle generelle bemærkninger til indledning, derefter et afsnit om ordets betydning i Det gamle Testamente (GT), og til sidst beskrives ordets betydning i Det ny Testamente …

Rundt Om Kirkeåret 1, 13-19 år

Rundt om kirkeåret -et forkyndelsesmateriale 13-19 år, (1. tekstrække)

Introduktion til Rundt om kirkeåret
Ideen med Rundt om kirkeåret er at bygge bro mellem klubben og gudstjenesten ved at tage udgangspunkt i de liturgiske kirkeår med tekster og farver. Gudstjenestens tekster hentes hver søndag …

Alting har en tid... Morgenandagter

Morgenandagter udgivet af De Grønne Pigespejdere, 2002 i forbindelse med lejren 'Alle tiders lejr'.

Velegnet til lejrbrug.

Trosbekendelsen - De grønne pigespejdere

Trosbekendelsen - Andagtsmateriale for de Grønne Pigespejdere 1998

 

Alle andagterne under kategorien Trosbekendelsen er skrevet over en linje eller et ord fra Trosbekendelsen.
Hver andagt er bygget op på samme måde:


Vi tænder lys
Find et flot lys, spørg evt. kirketjeneren om han har et brugt …

Syng, Dans, Gro

Forkyndelsesmaterialet er udarbejdet af en forfattergruppe foranlediget af KFUM og KFUKs forkyndelsesudvalg, og er lavet ud fra 3.udgave af Teensangbogen fra Unitas Forlag.

Længden af de forskellige forkyndelsesforløb er meget forskellige. Nogle er korte (10-15 min.), andre lægger op til at bruge …

Vi kommer til din kirke, Gud

Forord til andagtsmaterialet 'Vi kommer til din kirke, Gud'
Andagtshæfte udgivet af KFUM-Spejderne 1999

Andagterne i serien 'Vi kommer til din kirke, Gud' handler allesammen om kirken, om kirke-bygningen og om, hvad der er at se i en kirke og hvad der foregår i kirken.

Nogle andagter fokuserer på et …

Shrek-forkyndelse til børnesommerlejr

Forord til Shrek forkyndelse

Ideen til forkyndelsen er bygget over Shrek filmene - se evt. filmen/ filmene på lejren

Opbygning:
Forkyndelsen består af 3 formiddage (søndag og mandag, og tirsdag) og én gudstjeneste onsdag eftermiddag, hvor forældre og søskende er inviteret med.
Shrek-ungen er den …

Det er mystisk

KFUM-Spejdernes forkyndelsesmateriale 2001.

Spisetid

Andagt om taknemmlighed over 'det dagle brød', fællesskabet ved et måltid, nadver m.m.

 • De grønne pigespejdere
 • Anne Birgitte Villadsen
 • 1

Måltidet

Facts om ordet måltid i Bibelen

 • Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Nadver i folkekirken

Facts om nadver i folkekirken

 • TPC
 • Finn Rosendal

Nadver ved gudstjenesten

Facts om nadver ved gudstjenesten

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Nadverens betydning

Facts om nadverens betydning

 • TPC
 • Finn Rosenberg

Pagt

Facts om pagt

 • Unitas Forlag
 • Forfattergruppe

Surdej

Facts om surdej

 • Unitas Forlag
 • Forfattergruppe
 • 1


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.