Alle Helgens dag

Forfatter: Finn Rosenberg
Organisation: TPC

Facts om alle helgens dag

Navn på den første søndag i november.

 

Alle helgens dag er den eneste dag mellem pinse og advent med et særligt navn. Alle de andre sommer- og efterårssøndage hedder ”søndage efter trinitatis” (se under ”trinitatis”). I salmebogens alterbog står teksterne til Alle helgen af praktiske grunde mellem 21. og 22. søndag efter trinitatis. I praksis tælles trinitatis-søndagene sådan, at Alle helgen gælder for en trinitatis-søndag, så man fx tæller: 22. søndag efter t., Alle helgen, 24. søndag efter t.

 

Alle helgen var længe en dag, hvor man tænkte på kirkens store personligheder (fx Martin Luther). De fleste steder handler Alle helgen  i dag om de afdøde i forhold til Gud og os. I mange kirker oplæses navnene på dem, der er døde i det sidste års tid, og der bliver gjort lidt ekstra ud af at pynte pravene på kirkegården.

 

I den katolske kirke blev alle de helgener, som ikke har en særlig helgendag, fra gammel tid fejret den 1. november, ”Alle helgens dag”. En helgen er et menneske, der af en eller anden grund regnes for særligt ”helligt” på grund af sit liv, som derfor tænkes at være hos Gud i himlen, og som af paven er blevet anerkendt som helgen. Katolsk tradition regner den 2. november som ”Alle sjæles dag”, hvor der tænkes på de afdøde. I katolske lande er der mange traditioner forbundet med  de dage.

 

Farven på messehagel eller i kirkerum kan være rød. En kendt salme til Alle helgen er: ”Den store hvide flok vi se”.

 

 

 

 Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.