Debat: Hvad sker der når vi dør?

Forfatter:
Organisation: Klods op@/KFUK og KFUK

Gisninger om vatskyer og ild

Oplæg til debat

"Hvad sker der når vi dør?"
Dette spørgsmål er der ingen, der kan svare helt præcist på, men der findes flere bud på det.

Et bud er forestillingen om himmel og helvede. Vores barnetro fortæller os, at vi skal gøre det gode for ikke at ende i helvede. Evangeliet fortæller os dog noget andet; at vi vil blive frelst, hvis vi vil tage imod Guds rige og tro på Kristus.
I kristendommen er der altså ikke tale om gerningsretfærdiggørelse, men om frelse fra døden ved troen på Jesus Kristus. Al den snak om gode gerninger forekommer ikke, fordi disse hænger uløseligt sammen med frelse og evigt liv, men fordi gerningerne så at sige er troens frugter.

Kan man mon tage imod Guds tilgivelse hvis man ikke er i stand til at tilgive sig selv?
Guds tilgivelse er tilgængelig for alle, der ønsker at tage imod den. Den får man af nåde – altså ganske gratis. Nogle synder synes så store, at de er utilgivelige. Gud vil tilgive sine børn alle deres synder, hvis de ønsker det.

Det er ikke kun biblen, der taler om himmel og helvede. Også psykologiske teorier kommer med bud på, hvordan disse begreber skal forstås.
Nogle mener, at når man er ved at dø, passerer livet revy for ens øjne. Vigtige begivenheder, som er sket gennem livet, vil altså komme til ens bevidsthed – nogle minder vil være forbundet med lykke og idyl, andre med sorg og vrede.
Forestil dig nu, at du har været et menneske, som ikke har været i stand til at knytte nære relationer med andre mennesker. Du har altid været uvenner med folk og har gjort alt for at så splid i dine omgivelser. Folk har ikke brudt sig om dig. Tænk dig så, at det er sådanne begivenheder – skænderier og folk, som udtrykker deres afsky for det, du gør – som passerer revy for dit blik. Vil dette da ikke være som et helvede?
Omvendt vil et liv med gode, nære relationer og gode minder være som en tilstand af paradis. Himmel og helvede er ifølge denne tankegang ikke noget konkret, men en tilstand.

Nogle vil mene, at det er to modsætningsfyldte bud, der her præsenteres. Den ene teori udelukker dog ikke nødvendigvis den anden. En af essenserne i begge teorier er, at vi skal leve på en måde, som giver mening for os, således at vi kan acceptere og glæde os ved det liv, vi har levet. Med accepten kan vi se vores synder i øjnene og være i stand til at tage imod tilgivelse – leve livet på en måde, så vi kan tilgive os selv og nå tilgivelsen fra andre.

Kristendommen tilbyder os den tryghed, at vi ikke behøver at frygte døden, hvis vi blot vil tage imod Guds nåde. Vi kan se frem til det evige liv. Alligevel er mange mennesker bange for at dø, for der findes ingen kontrakter og forsikringer, som lover os frelse og evigt liv.

Vejledende arbejdsspørgsmål

 

Tror du på, at nogle kommer i himlen og andre i helvede?

Hvis ja, hvad eller hvem afgør, hvor man kommer hen?

Kan man modtage tilgivelse fra Gud, hvis ikke man kan tilgive sig selv?

Tror du på det evige liv?

Er døden noget du frygter? Hvorfor/hvorfor ikke?

Forstår du biblens udlægninger af dødsriget som bogstavelige, eller kan du acceptere en psykologisk vinkel på biblens udlægning?

 


Den levende Bibel
Matt 5,5-12 (Saligprisningerne.)
Matt 5,17-20 (Uden retfærdighed kommer vi ikke i Himmeriget.)
Matt 5,21-26 (Om vrede.)
Matt 18,6-11 (Advarsel mod at bringe til fald.)
Matt 19,23-26 (Kamelen i nåleøjet.)
Mark 16,16 (Den, der tror og bliver døbt skal frelses.)Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.