1.søndag efter hellig tre konger - den tolvårige Jesus i templet

Forfatter: Forfattergruppe
Organisation: KFUM og KFUK og Unitas Forlag

To indgangsvinkeler til teksten enten: Hvad er dit livsprojekt? eller snak om: Hvad er kirken, hvor finder vi Gud?

1.søndag efter hellig tre konger -Den tolvårige Jesus i templet (Luk 2,41-52)

• Tekstovervejelser
Handler historien om en 12 årig dreng, der trodser sine forældre? Er det en tekst der er skrevet for at vise, at Jesus har specielle evner? Måske! Men historien er med til at slå takten an i evangeliet. Den markerer overgangen til noget nyt og viser, hvorfor det måtte komme til et brud. Helt konkret i forhold til lydigheden mod forældrene. I forhold til jødedommen, hvor Jesus tager sit udgangspunkt, og i forhold til almindelig skik og brug. Det er en historie, der beretter om en 12-årig dreng, der bryder ud af den sammenhæng, hvor han er sat. En understregning af, at Jesus er Guds søn. Det centrale sted i denne tekst, er Jesu svar til Maria. “Vidste I ikke at jeg bør være hos min fader?” (v. 49). “Jeg bør...” siger Jesus, uden at give nogen begrundelse. Man kan næsten se ham ryste på hovedet og sige: “Vidste I ikke det?”. Der er tale om en guddommelig forpligtigelse, man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Josef og Maria, hans forældre, forstår det ikke. Det ligger ud over den menneskelige forstand.
“...min fader” Jesus, siger ikke “vores fader”. Der er tale om et enestående far-søn forhold. Det er ham der senere giver os retten til, at kalde os Guds børn.
Beretningen danner baggrund for “Jesu projekt”. Det er dette projekt, der fører til hans død og opstandelse og til vores frelse. Jesu projekt er Guds gave til menneskene. Læser man teksten isoleret fra begivenhederne i Jesu voksenliv, kan man spørge, om det kun er muligt at være Gud nær i kirken, siden Jesus er nødt til at blive, for at være hos ham! Vi ved imidlertid, at “Jesu projekt” og hans guddommelige forpligtigelse førte ham rundt blandt de mennesker, hvor man allermindst ventede Guds tilstedeværelse.

• Temaer
Guds nærvær
Guds gave - vores opgave

• Formidlingstips
For at understrege larmen og det kaos, der er i Jerusalem, når pilgrimme i tusindvis valfarter til byen ved højtiderne, kunne man optage noget baggrundsstøj, som underlægning til genfortællingen af historien.
Der er mulighed for at give genfortællingen en spændende vinkel gennem en reporter i Jerusalem. På den måde kan man få fortalt om påskefesten, om Jesus der er meldt savnet, om begivenhederne i templet og om genforeningen af forældre og barn. Dette kunne f.eks. ske gennem interviews med et par af de skriftkloge og Maria.
Man kan vælge at lægge vægten på, hvad der var Jesu projekt, og hvad der er vores. At Gud gav os en gave og en opgave. Det er nok de færreste, der er meget bevidste om, hvad deres livsprojekt er, men de fleste af os har alligevel en idé om, hvad vi gerne vil bruge vores liv på - nogle ambitioner og mål. Menneskelige ambitioner er vidt forskellige. De spænder lige fra drømmen om at blive brandmand til tanker om at ville kæmpe for global retfærdighed.
En indgangsvinkel kunne være en historie om engang, hvor du trodsede omverdenen og fulgte dit hjerte!
Vægten kan også lægges på en definition af, hvad Guds kirke er. Hvor finder vi Gud?
Citat af Augustin: “Man kan ikke have Gud til fader, uden at have kirken til moder”. Jesus tog sit udgangspunkt i Guds hus, hvor har vi vores udgangspunkt?
Få en snak om kirken som bygning og som menighed. Er der nogen steder, hvor Gud er mere nærværende end andre? Og hvordan erfarer vi Guds nærvær?

• Aktiviteter
Sæt noget instrumentalt musik på, og udlever blyant og papir til alle. 
Opgave: Beskriv dit “Livsprojekt” i en sætning.
Sæt alle sedlerne op på en samlet planche, som kan hænge i andagtsrummet, og tag en snak om de forskellige projekter. Det er vigtigt, at alle projekter tages alvorligt, og at der ikke på forhånd gives løsninger på “rigtige projekter”. Denne aktivitet knytter til, ved tankerne om “Jesu projekt”. Det er vigtigt at gøre klart, at der er forskel på Jesus og os.

Hvis man vælger at tage udgangspunkt i en snak om Guds nærvær og en definition af kirken, kunne man, som oplæg bruge følgende aktivitet:

Inddel en tavle i to, med fællesoverskriften “Guds og vores kirke”.
På den ene del tegnes et stort minus og på den anden del et stort plus. Nu er det meningen at I, i fællesskab, skal komme med negative og positive sider ved kirken. Alle stikord skrives ukritisk ned. Bagefter kan I tage en snak om, hvorfor man mener, som man gør.

• Hjælpemidler
Musik: Har denne vej et hjerte, af Lars Lilholt fra “Kong Pukkelrygsland”  Litteratur: Ørkenbrevet, af Göran Tunstrøm

Læsninger: i Bibelen: Sl 84, Rom 12,1-5

• Sange:
Himlen er ikke et sted i det fjerne eller Kirken den er et gammelt hus

• Bøn
Kære Far i Himlene.
Hjælp os til at leve i fællesskab med dig og med hinanden.
Fyld vores dage med liv og mening,
og hjælp os med at forstå, at vi er afhængige af dig.
Amen.
 
• Vidste du...
Denne tekst er det eneste sted i Bibelen, hvor der berettes om Jesu teenageår.Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.