H.C. Andersen

Dette materiale er tænkt som en sammenhængende sommerlejr forkyndelse, men de enkelte andagter kan naturligvis også bruges enkeltvis.

Om materialet
Som anden forkyndelse – og aktiviteter i FDF i det hele taget - kræver dette materiale forberedelse, hvis det skal lykkes og blive godt. Og dette materiale ikke mindre end andet!
Afsæt derfor tid såvel som flere personer til at forberede sig på materialet, så I bliver i stand til at formidle materiale til både de yngste, de mellemste og de ældste på en sommerlejr – for det er en stor udfordring!

Materialet er ikke udformet som en kogebogsopskrift på andagterne, men som en række tanker og koblinger mellem udvalgte eventyr af H.C. Andersen og forskellige bibeltekster.
Man skal altså selv tilegne sig materialet og vælge, hvilken kobling mellem eventyr og bibeltekst, man vil vælge. Eller vælge at bruge begge bibeltekster og dermed belyse eventyrene fra to sider.
De anvendte eventyr findes ikke i dette materiale, men kan findes i H.C. Andersen, ”Samlede Eventyr og Historier” fra Høst og Søn og sikkert i en række andre værker.
Endvidere anbefales Jens Andersens gendigtning af nogle af de mere oversete eventyr. Bogen hedder ”H.C. Andersens glemte eventyr” og er udkommet på Gyldendal.
Endeligt er det også muligt at finde eventyrene som tekst-filer på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside:http://www.kb.dk/elib/lit/dan/andersen/eventyr.dsl/listalfa.htm (se links)

Forkyndelsen de enkelte dage tænkt som morgenandagter og er bygget op omkring en enkel liturgi:
Liturgi:
Sang: 'Solen begynder at gløde'
Bøn
Læs eller genfortæl eventyret
Bibeltekst
Eventuel aktivitet/diskussion
Sang

Man kan dog sagtens flytte rundt på liturgien. En god alternativ model kunne være at fortælle dagens eventyr ved lejrbålet fulgt af en aftensalme og fadervor. Til næste morgenandagt kunne man så lade børnene hjælpe med at genfortælle eventyret og så herefter bruge kræfterne på bibelteksterne og samtalen herom.

Materialer
De fem eventyr
sangbøger
Udklædning til fortælleren og eventuelle skuespillere
Eventuelt en gammel kuffert eller taske med ting fra eventyrene for eksempel:
Dag 1: et brød
Dag 2: Et gammelt ur
Dag 3: en mursten eller et lys
Dag 4: en mønt (gerne gammel)
Dag 5: en pose med spireærter eller en ærtebælg. Frø (for eksempel solsikkefrø) eller små planter til aktiviteten på dag 5.

Alternativt materiale:
KFUM og KFUK i Danmark har udgivet et lille hæfte med fem andagter over H.C. Andersen eventyr. Det kan findes på www.kfum-kfuk.dk/fileadmin/voksne/b_rn/Dryp_i_dagligdagen_4.pdf. (se links eller her i databasen)
Et teologisk baggrundsmateriale om H.C. Andersen er antologien ”Andersen & Gud” fra forlaget Anis (2004).

Eventyrene
Om H.C. Andersen og hans eventyr
Da H.C. Andersen i 1835 udsendte sit første hæfte med titlen ”Eventyr fortalte for Børn” var der dels tale om bearbejdede folkeeventyr, dels om kunsteventyr. Eventyr var noget af det mest moderne i de litterære kredse dengang.
Og Andersen var grundigt belæst i samtidens litteratur, og lod sig ofte inspirere af samtidige digtere som E.T.A. Hoffmann, Ludvig Tieck eller Novalis. Det bør lige i forbifarten bemærkes, at både Oehlenschläger og Ingemann også forsøgte sig med eventyr, hvad der især lykkedes for Ingemann. Men det lykkedes H.C. Andersen at skabe en helt særlig form med sine eventyr, der ikke ligner andres. Det skyldes især sproget: selv om han jo skrev dem, er de i ekstrem grad mundtlige. De er ikke blot beregnet på at læse, men på at blive læst højt, hvad han da også selv gjorde over hele Europa. Det blev hurtigt en succes.
H.C. Andersen udsendte eventyr resten af sit liv. De sidste blev udsendt så sent som i 1872 (han døde 70 år gammel i 1875)
I begyndelsen var titlen på hefterne ”Eventyr fortalte for Børn”, så blev det til ”Nye Eventyr”, så til ”Historier” og endelig til ”Nye Eventyr og Historier”.

Når Andersen tager udgangspunkt i folkeeventyret fastholder han dets grundlæggende struktur og form, og vi finder både eu-katastrofen og den lykkelige afslutning. Eksempler: Fyrtøjet, Store Claus og Lille-Claus, Klodshans og Rejsekammeraten.
Når han bruger kunsteventyret kan han godtvælge en tragisk udgang. Eksempler: Kjærestefolkene, Under Piletræet, Den standhaftige Tinsoldat, Skyggen og Grantræet.

En række historier eller eventyr er direkte kristen forkyndelse: Verdens deiligste Rose, Paa den yderste Dag, Et godt Humeur, En Historie.

Eventyrets gode katastrofe
Forfatteren af Ringenes Herre J.R.R. Tolkien har gjort opmærksom på, at ethvert eventyr rummer i hvert fald to elementer, som det har fælles med det kristne evangelium: 1. Det ender godt, og 2. at det ender godt skyldes en ”god katastrofe” (Tolkien lavede ordet eu-katastrofe for at vise sammenhængen med eu-angelium – det gode budskab). Med eventyr tænkte Tolkien først og fremmest på de klassiske folkeeventyr – og på det, han selv var ved at skrive. Og der har han oplagt ret.

Et par eksempler vil vise det:
Askepot kommer omsider til bal på slottet. Hun bliver også udstyret passende. I nogle udgaver af eventyret må hun ud på moderens grav for at få hjælp, i andre udgaver er det en fe-gudmoder, der gør det. Men under alle omstændigheder: når klokken er 12 virker magien ikke længere. Det glemmer hun og opdager først, hvor sent det er, da tårnuret falder i slag. Hun fl ygter hovedkulds ned ad trappen og taber den ene af sine glassko.
Det er den katastrofe, dvs. uventede og voldsomme begivenhed, der viser sig at være god, fordi den bidrager afgørende til den gode slutning, der indtræder, da det omsider lykkes at fi nde den fod, som skoen passer til.

Fyrtøjet af H.C. Andersen rummer de samme elementer. Soldaten møder heksen, som sender ham ned i det hule træ, hvor han forsyner sig med penge i lange baner efter at have flyttet hundene, der vogter skatten. Da heksen ikke vil fortælle, hvad hun vil med det gamle fyrtøj, hugger han hovedet af hende.
Ankommet til byen lever han i sus og dus – indtil det er slut med dem, og han må fl ytte op på et lille loftskammer (katastrofen), men da han vil tænde et lille lys kommer han i tanker om fyrtøjet – og så kommer hunden, og så vi på vej mod den gode slutning, hvor han får prinsessen.

Da dronningen har anbragt en lille pose med gryn på prinsessen, og hunden henter hende om natten, viser et tydeligt grynspor vej til ham, så han bliver arresteret og puttet i fængsel (katastrofe nr. 2). Han sender så skomagerdrengen efter fyrtøjet – og så kommer hundene, og så får han prinsessen.

Igen: de tilsyneladende uheld er eu-katastrofer, der fører til den lykkelige slutning.

Eventyr til forkyndelse?
H.C. Andersens eventyr til forkyndelseDet er næppe en underdrivelse at sige, at alle i Danmark kender flere af H.C. Andersens elskede eventyr som Svinedrengen, Klodshans eller Fyrtøjet. Men det er nok heller ikke forkert at sige, at det i høj grad er de samme par håndfulde eventyr, som vi kender.
I dette materiale har vi valgt at finde nogle af Andersens mindre kendte eventyr frem, for faktisk skrev han over 150 eventyr, og der er mange af de ukendte, som fortjener at blive trukket frem i lyset. I dette materiale har vi valgt fem, som der er masser af god forkyndelse i.
Andersens eventyr er beregnet på at læse højt. Og det bør man gøre.
Men hvis man skal slippe godt fra det, er det nødvendigt at øve sig. Man kan også vælge at genfortælle dem, men det er faktisk lige så svært og kræver lige så megen øvelse. Alligevel er det nok en god idé at gøre forsøget.
Men så er det vigtigt ikke bare at få handlingen med. Tit ligger digterens pointer i nogle små, finurlige formuleringer,som det er synd at gå glip af. En god hjælp til nogle af eventyrene kan man få af Jens Andersens gendigtning af nogle af de mere oversete eventyr. Bogen hedder ”H.C. Andersens glemte eventyr”.

Men den allerbedste idé er at dramatisere eventyrene.
Altså: iscenesæt hele fortællingen med udklædning, sminke og de nødvendige rekvisitter.
Brug eventuelt en fast person, der er klædt ud som H.C. Andersen med fint tøj, høj hat og hvad der ellers hører til. Men udelad replikker.
Der skal i stedet være en fortæller, der fortæller så frit, at den opførte sketch (som det jo bliver) følges ad med selve historien.

En god effekt er at begynde andagterne med at fortælleren hiver en gammel taske eller kuffert frem og fisker en genstand, der har noget med dagens eventyr at gøre. Børnene kan så prøve at gætte sig frem til, hvad historien i eventyret er.

H.C. Andersen og kristendommen
Man har ofte hævdet, at Andersen blot havde en mild Gud-Fader-tro, som er mere i pagt med 1700-tallets rationalisme end præget af samtidens store kristne tænkere som Søren Kierkegaard og Grundtvig.
Men det er ikke rigtigt.
Andersen var belæst og fulgte nysgerrigt med i samtidens debatter og lod også det præge hans digtning.
Men det er rigtigt, at Andersen ikke var kirkelig. Han stod uden for tidens vækkelser og brød sig ikke meget om Grundtvig.
Han gik vistnok aldrig i kirke – undtagen til begravelser! Så den kristendom, man finder i hans digtning, er en klar kultur-kristendom.
I sin kristentro lægger H.C. Andersen vægt på i hvert fald to ting: Han tror på det evige liv på næsten samme måde som sin gode ven og digterkollega Ingemann.
Det er sjælen, der er udødelig og træder frem for Gud. Og der finder så dommen sted. Men den er altid ledsaget af nåde, selv om Andersen ofte betoner, at man skal gøre sig fortjent til den. Det vil sige at næstekærlighed også spiller en meget væsentlig rolle for Andersen.

Vi ønsker jer en rigtig god fornøjelse med materialet!
Lars Tjalve og Ulla Tjalve

Om at blomstre for andre

Del af et forkyndelsesmateriale om H. C. Andersen med fem andagter. Her eventyret "fem fra en ærtebælg"

 • Fra 15 til 30 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Om at blive fundet

Del af et forkyndelsesmateriale om H. C. Andersen med fem andagter. Her eventyret 'Sølvskillingen'

 • Fra 15 til 30 min.
 • FDF
 • Fra 8 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Om at finde sin plads i verden

Del af et forkyndelsesmateriale om H. C. Andersen med fem andagter. Her eventyret "Noget"

 • Fra 15 til 30 min.
 • FDF
 • Fra 10 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Det gode prøver kræfter med det onde

Del af et forkyndelsesmateriale om H. C. Andersen med fem andagter. Her "Det utroligste", om opstandelsen.

 • Fra 15 til 30 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Dom og Nåde, Pigen som trådte på brødet

 • Fra 15 til 30 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.