Trosbekendelsen - De grønne pigespejdere

Trosbekendelsen - Andagtsmateriale for de Grønne Pigespejdere 1998

 

Alle andagterne under kategorien Trosbekendelsen er skrevet over en linje eller et ord fra Trosbekendelsen.
Hver andagt er bygget op på samme måde:


Vi tænder lys
Find et flot lys, spørg evt. kirketjeneren om han har et brugt alterlys, I må få. Når I tænder dette lys, betyder det, at det nu er andagtstid.


Bibeltekst
Det er en god ide at læse teksten igennem mange gange, så du kan den. Find evt. en børnebibel eller en ungdomsbibel og læs teksten her fra. Der vil den være nemmere at forstå. Eller prøv selv at genfortælle den med egne ord.

 

Forklaring
Der er en forklaring til hvert tekststykke. Fortæl den frit med egne ord eller hvis du har en anden måde at forklare teksten på, kan du også gøre det.


Samtalerne
Få en snak med børnene og de unge udfra andagten. Der er nogle forslag til spørgsmål/emner at snakke om i hver andagt. Måske kan du selv finde på nogle. Spørgsmålene er rettet mod forskellige aldersklasser, så det er en god idé lige at vurdere, om de alle sammen egner sig til de deltagere, du holder andagt for.


Bønneforslag
Brug den givne bøn eller find selv på en bøn du vil bruge, hvor I afslutter med

 

Andagtsstunden til møder skal være en tid, hvor der er rart og hyggeligt - og hvor man føler sig tryg. Et sted hvor man frit kan give udtryk for det, man tænker og få en snak om det.

 

Derfor kan det også være godt nogle gange lige at få taget op til revision med sine medledere om

- hvornår på mødet man holder andagten?

- under hvilke forhold man holder andagten?

- måske skal det foregå i en speciel ramme, så det bliver ens hver gang?

- osv.

 

Rammerne

Det er godt at have en fast ramme omkring andagten, så der er noget genkendeligt hver gang. Her er nogle forslag til rammerne om en andagt:
Tænd et lys - det er en god måde at vise at nu går vi i gang, nu skal der være lidt stille, så man kan høre hvad der bliver sagt.


Hvor sidder vi, og hvordan sidder vi?

- på stole i en cirkel

- på rækker,

- på nogle bålpuder vi tager frem,

- rundt om et bord.

 

Hvornår er andagten på programmet?

- I starten af mødet da alle er samlet og så bliver det ikke skubbet ud af programmet på grund af tidsmangel.

- Midt i mødet. Der skal ske noget andet alligevel, og så kan det være rart med et stille øjeblik, inden det vilde ræs starter igen.

- I slutningen af mødet. Det er en god måde at slutte dagen af sammen, inden vi går hver til sit.

 

Skal andagt holdes ude eller inde?

Om sommeren kan det måske være en ide at holde andagten ude, der kan være noget stemningsfuldt ved at sidde ude. Hvis andagten bliver holdt inde, kan man jo overveje om den skal holdes i kirken, hvis I har lokaler i eller tæt ved kirken.

 

I andagterne er indholdet fastlagt, men som nævnt før er det en god ide at give det sit eget præg, og til det kan man måske bruge nogle af disse ideer.

 

- Bruge andre sange/salmer som I kender bedre eller bare bedre kan lide.

- Læs teksten og skriv stikord ned så I bedre kan genfortælle teksten.

- Laven bøn I selv synes er passende til jeres piger og lejligheden.

- Stilhed i forbindelse med bønnen, hvor man kan sidde og tænke lidt eller bede sin egen bøn.

- Dramatisering af bibelteksten.

- Måske har I lige ideen til en leg eller aktivitet som passer godt til teksten, så kan det være en god måde at være aktiv på. Tegn nogle tegninger mens I hører bibelteksten.

- Digt, musikstykke eller lille historie, som har sammenhæng med teksten.

- Lav teksten om til nutid.

- Brug andre bibeloversættelser, børnebibler eller ungdomsbibler.

 

Forfattere til andagterne
Forsagelsen v/ Ellen Kappelgaard.
1. trosartikel v/ Vibeke Lind.

2. trosartikel v/ Emilie Bastholm.

3. trosartikel v/ Anne Dorte Bugge.

 

Revideret Juni 2005 af Dorthe Engelbrecht

Trosbekendelsens 3. trosartikel - Det evige liv

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - om Det evige liv

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Som er undfanget ved Helligånden...

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Som er undfanget ved Helligånden...

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Vor Herre

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Vor Herre

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Guds enbårne søn

Andagt om den anden trosartikel i Trosbekendelsen. Om Guds enbårne søn

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - På Jesus Kristus

Andagt om den anden trosartikel i Trosbekendelsen. Om Jesus Kristus

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Vi tror...

Andagt om den anden trosartikel i Trosbekendelsen. Om Vi tror...

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 1. trosartikel - Himlens og jordens skaber

Andagt om den første trosartikel i Trosbekendelsen. Om Himlens og jordens skaber

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 1. trosartikel - Den almægtige

Andagt om den første trosartikel i Trosbekendelsen. Om Den almægtige

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 1. trosartikel - Gud Fader 2

Andagt om den første trosartikel i Trosbekendelsen. Om Gud Fader. Bruger lignelsen om den fortabte søn.

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 1. trosartikel - Gud Fader

Andagt om den første trosartikel i Trosbekendelsen. Om Gud Fader

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 1. trosartikel - Vi tror på...

Andagt om den første trosartikel i Trosbekendelsen. Om at tro

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

1. Trosartikel

Andagt om 1. trosartikel i Trosbekendelsen - 'Vi tror på Gud Fader...' Fokus på tro

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Forsagelsen 2

Andagt om forsagelsen i trosbekendelsen. Hvem er Djævelen? Kommer ind på fristelsen i ørkenen

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Født af jomfru Maria

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Født af jomfru Maria

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Pint under Pontius Pilatus

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Pint under Pontius Pilatus

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Korsfæstet, død og begravet

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Korsfæstet, død og begravet

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - Opstandelse

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - om Opstandelse

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - Syndernes forladelse

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - om Syndernes forladelse

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - De helliges samfund

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - De helliges samfund

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - Kirke

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - om Kirken

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - Almindelig kirke

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - Almindelig kirke

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - En hellig almindelig kirke

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - Én hellig almindelig kirke.

 • Fra 10 til 20 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 3. trosartikel - Helligånden

Andagt om tredje trosartikel i Trosbekendelsen - Helligånden

 • Fra 10 til 20 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd...

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd...

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Opfaret til himmels...

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Opfaret til himmels...

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - På tredje dag opstanden fra de døde

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - På tredje dag opstanden fra de døde

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Trosbekendelsens 2. trosartikel - Nedfaret til dødsriget...

Andagt om anden trosartikel i Trosbekendelsen - Nedfaret til dødsriget...

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 8 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Forsagelsen 1

Andagt om forsagelsen i trosbekendelsen. Hvad mener vi, når vi forsager Djævelen?

 • Fra 10 til 15 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.