Norge 2003

Forkyndelsen brugt på FDF østjyllands Norgestur 2003

 

Forord: Hvem er du Gud…. - eller hvad er det for noget med den trosbekendelse?

Kære Holdleder.
Med ønske om en rigtig dejlig tur, sender jeg dig andagter til fjeldturen.
Temaet er trosbekendelsen, det handler altså om at dykke ned i, hvad det er, vi mener, tænker og tror, når vi bekender os til den treenige Gud.

Hvornår på dagen I afholder andagt er for så vidt ligegyldigt. Jeg har gået udfra, at det er morgenandagt, men hvis det passer jer bedre afholder I den bare om aftenen.
Hvad enten I vælger det ene eller andet, vil jeg foreslå jer både at starte og slutte dagen med en salme og en bøn, så I både får en dejlig begyndelse på dagen, og en rar afslutning. Derfor medsender jeg også forslag til en fast aftenbøn. I kan eventuelt også skiftes til at skrive aftenbønnen.

Andagter fungerer altid bedst, når man har taget dem til sig som sine egne, jeg vil derfor bede dig om at forberede dig ved at have læst de enkelte andagter igennem hjemmefra, eller inden du afholder dem, skær, pluk og gør dem til dine egne – for det som du brænder for, og det som du synes er vigtigt får dine unge også respekt for.

Hver dag rummer desuden nogle åbne spørgsmål, I kan vælge, at tage dem i forlængelse af andagten hvis I har tid, eller I kan vælge at tage hul på dem, mens I er undervejs. Det der er vigtigt er at I skaber rum for en samtale med de unge – for tag endelig ikke fejl, unge vil gerne snakke om det med Gud og os. De har brug for at møde troværdige voksne, altså ledere der gerne vil tage hul på snakken – og det er helt legalt at der ikke er færdige svar, det forventer de ikke, det er samtalen og det at vi hver især giver noget ind i den der er det væsentlige.

Langt de fleste hold på fjeldturen deltager i fællesgudstjenesten om tirsdagen i standlejren. Her vil temaet være den del af trosbekendelsen, der omhandler Jesus, altså: Som er undfanget ved Helligånden født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredjedag opstanden fra de døde, opfaret til himmels.

Det får den betydning for jer på fjeldturen, at andagterne ikke kommer i præcis rækkefølge.

I forløbet herunder er der ikke nogen andagt om den første del, forsagelsen (Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen).
At forsage vil jo sige at give afkald på noget, og det peger på, at når vi siger ja til noget i livet, så betyder det også ofte, at vi dermed siger nej til noget andet.
Og det nej lyder i forsagelsen, og derfor hører den jo egentlig ikke hjemme i trosbekendelsen, men den er med for at fortælle os, at der også er noget ondt i verden, selv om verden er skabt af Gud, og ved at formulere det, viser vi, at selvom vi godt ved, at det onde også er der, så er det ikke det, vi vil have med at gøre.
I trosbekendelsen siger vi, hvad vi tror på, og dermed også hvad vi ikke tror på.

Med ønske om en dejlig tur og Guds velsignelse på rejsen.

Charlotte

Forslag til aftenbøn
Du livets Gud
Tak fordi vi er skabt til at leve i din verden.
Tak for solens skin og nattens ro,
for lyset, glæden og varmen.
Tak at du er os nær,
når hjertet er ved at sprænges af glæde og livet bare bobler over
– og endnu mere tak, at du er ved
siden af os, når livet gør ondt,
At du er os nær,
når vi føler os helt alene på vejen,
og ikke ved, hvilken vej, vi skal vælge.
Vi takker dig for håbet og kærligheden
som kom med Jesus Kristus.
Lær os at bruge det på en meningsfyldt måde,
så også vi formår at række det håb og den kærlighed videre.
Vi ber dig være med os, når vi sammen
ber; Fader vor……….

Ugens forløb
Bruges ikke (se ovenfor)
Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Torsdag :
Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
Fredag :
himmelens og jordens skaber.
Lørdag :
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn Vor Herre,
Tirsdag :
som er undfanget ved Helligånden født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet nedfaret til dødsriget, på tredjedag opstanden fra de døde, opfaret til himmels
Søndag :
siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Mandag :
Vi tror på Helligånden, én hellig almindelig kirke, de helliges samfund.
Onsdag :
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen

Vi tror på Gud fader den almægtige

Del af et materiale om trosbekendelsen udarbejdet til FDF østjyllands Norgestur 2003.

 • Fra 15 til 25 min.
 • FDF
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Himmelens og Jordens skaber.

Del af et materiale om trosbekendelsen. Udarbejdet til FDF østjyllands Norgestur 2003

 • Fra 15 til 25 min.
 • FDF
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Vi tror på Jesus Kristus hans enbårne Søn, vor Herre

Del af et materiale om trosbekendelsen. Udarbejdet til FDF østjyllands Norgestur 2003

 • Fra 15 til 25 min.
 • FDF
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Siddende ved Gud fader...

Del af et materiale om trosbekendelsen. Udarbejdet til FDF østjyllands Norgestur 2003

 • Fra 15 til 25 min.
 • FDF
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Vi tror på Helligånden, én hellig almindelig kirke, de helliges samfund

Del af et materiale om trosbekendelsen. Udarbejdet til FDF østjyllands Norgestur 2003

 • Fra 15 til 25 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.