Rundt Om Kirkeåret 1, 13-19 år

Rundt om kirkeåret -et forkyndelsesmateriale 13-19 år, (1. tekstrække)

Introduktion til Rundt om kirkeåret
Ideen med Rundt om kirkeåret er at bygge bro mellem klubben og gudstjenesten ved at tage udgangspunkt i de liturgiske kirkeår med tekster og farver. Gudstjenestens tekster hentes hver søndag fra en udvalgt tekstrække. Det ene år henter man tekster fra første tektrække og det næste år fra anden tekstrække. På den måde kommer man igennem et bredt udvalg af bibelens tekster.

Ligeledes vil klubbens forkyndelse ved at anvende dette materiale komme rundt om mange tekster. Forkyndelsesmaterialet kan dog også anvendes uafhængigt af de andre tekster.

Materialet kan ikke bruges som en oplæsningsbog med færdige andagter, men som en inspirationskilde for lederen, hvor der hentes ideer til en andagt. Andagten er delt op i punkter, så man - alt efter behov - kan gå ind og vælge/ plukke i materialet; man mangler måske nogle overvejelser til en tekst eller blot et sangforslag.Der er ikke oplæg til søndagene i sommerferien. Istedet er der udarbejdet et overordnet sommerlejrforslag.Materialet består af 40 andagtsforslag. Derfor er nogle “Søndags-tekster” udeladt, bl.a. 1. og 2. søndag i advent.

Tekstovervejelser
Tekstovervejelserne er en kommentar, som skal introducere tekstens tema for lederen. Her uddybes centrale begreber i teksten,som en hjælp til lederen. Formålet er at inspirere og skabe lyst til nærlæs-ning af teksten.

Temaer
For overblikkets skyld har vi i hver tekst trukket to temaer frem. Disse to temaer er inspireret af tekstovervejelserne og i formidlingstipsene arbejdes der videre med dem.

Formidlingstips
I formidlingstipsene bygges der bro mellem søndagens tekst og vores verden i dag. De emner, der berøres i tekstovervejelserne, tages op igen og sættes ind i en nutidig sammenhæng.

Aktiviteter
Her gives der forslag til, hvordan ledere og unge gennem aktiviteter kan være sammen om teksten. Aktiviteterne spænder vidt både i indhold og målgruppe. Så det er op til lederen at afgøre, hvorvidt forslaget kan bruges i netop denne klub.

Hjælpemidler
I flere af andagterne er der under dette punkt forslag til: musik, film, digte m.m, som kan bruges i selve andagten.

Sange og Bøn
Her er forslag til sange og bønner, der vil være aktuelle i forbindelse med teksten. Sangene er hovedsageligt hentet fra Teensangbogen 3.udgave (den gule), Den Danske Salmebog og Salmebogstillægget. Bønnen kan læses op, som den er skrevet, men kan også inspirere ledered til at lave sin egen.

Vidste du...
Dette punkt er en oplysning til lederen - ofte med en pointe der kan inddrages i andagten.

Verdensdommen -sidste søndag i kirkeåret

 • Fra 20 til 40 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Gudstjeneste over arbejderne i vingården -søndag septuagesima

Tema for gudstjenesten er om Guds nåde og retfærdighed. I Guds øjne er vi alle lige uanset social rang eller evner

 • Fra 50 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Fastelavnsgudstjeneste- Jesu dåb

I dåben fik vi ikke udklædning, men vi fik en udrustning, en gave, en opgave - en identitet der skal bruges til at hjælpe hinanden

 • Fra 50 til 80 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Jesu fristelse i ørkenen - 1.søndag i fasten

Djævlen fristede djævlen i ørkenen - hvornår bliver du fristet?

 • Fra 30 til 45 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 4 deltagere.

Den kana`anæiske kvinde -2.søndag i fasten

Temaer der behandler om tillid, tro og om hvor vidt Gud kan bevæges gennem vores bøn

 • Fra 20 til 50 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Jesus og Beelzebul - 3.søndag i fasten

Hvad er godt og ondt? Og hvad betyder korstegnet?

 • Fra 20 til 50 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Palmesøndag - Indtoget i Jerusalem

Kristendommen siger til os: Vil du være stor skal du blive lille, vil du være konge skal du blive tjener.

 • Fra 30 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Gudstjeneste - skærtorsdag

Pladsen om nadverbordet bliver aldrig for trang.

 • Fra 50 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Langfredag

Andagten har til formål at de unge lever sig ind i langfredagens sorg og mørke ved bla. at male og dramatisere

 • Fra 30 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Forklarelsen på Bjerget - Sidste søndag efter hellig tre konger

Lykken kan ikke fastholdes, men opleves i glimt,hvor evigheden kommer ned på jorden. Livet skal leves her og nu!

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 4 deltagere.

Lignelsen om ukrudtet i hveden -5.søndag efter hellig tre konger

Vi dømmer ofte hinanden, og det har vi aldrig nogen ret til. Hvorfor opstår fordomme og hvorfor har mennesker et behov for at dømme hinanden,

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 4 deltagere.

4.søndag i advent . Johannes Døbers vidnesbyrd

Ofte er vi herrer og centrum i vores eget liv. Den selvopofrelse vi ser hos Johannes Døberen er sjælden i dag. Hvorfor?

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 3 deltagere.

Juleaften. Juleevangeliet og Hyrderne på marken

Kan vi finde Jesus mellem marcipan-grise, musetrapper og juletræsfødder? Oplæg til snak om julen samt forslag til krybbespil eller til at male.

 • Fra 20 til 45 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 5 deltagere.

Juledag

Jesus tændte et lys i mørket . Hvordan kan julens lys nå andre?

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Hellig tre kongers søndag - de vise mænd

"Hvor er ledestjernen til at vise vej" og "misundelse" er to temaer, der behandles i denne andagt.

 • Fra 30 til 45 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

1.søndag efter hellig tre konger - den tolvårige Jesus i templet

To indgangsvinkeler til teksten enten: Hvad er dit livsprojekt? eller snak om: Hvad er kirken, hvor finder vi Gud?

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Brylluppet i Kana, 2.søndag efter hellig tre konger

Temaet er glæde og nadver. Forskellige opfattelser af glæden vises ved at male og skrive til inspirende musik.

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Officeren i Kapernaum

HJÆÆÆÆÆLP!

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 4 deltagere.

Stormen på søen - 4.søndag efter helllig tre konger

Andagten indeholder temaerne tvivl, angst og afmagt. Hvorfor kan det være så svært at sige til hinanden, hvad man er bange for.

 • Fra 20 til 35 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Påskedag - Jesu opstandelse

Påskedag er glædens dag. En glæde der udspringer af mørket fra langfredag

 • Fra 20 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

2.påskedag; Den opstandne Jesus. Den vantro Thomas

Det er svært at tro på det, man ikke har vished for, og især når man er usikker og sårbar. Tør du tro?

 • Fra 20 til 40 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Det er ikke lige let at elske alle ,og alligevel kan vi vise og mødes af næstekærlighed

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Om bekymringer -15.søndag efter trinitatis

Hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Det største bud i loven - kærlighed

Unge gør sig mange tanker om kærlighed - ikke mindst den mellem dreng og pige. Denne indgangsvinkel til emnet er derfor god.

 • Fra 20 til 45 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Helbredelsen af den lamme i Kapernaum -19.søndag efter trinitatis

To temaer i denne andagt kan belyses: mirakler og tro eller at være magtesløs, handicappet, handlingslammet

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Alle helgens dag - saligprisningerne

Hvad er lykke - rigdom,ungdom...? Døden kan vende op og ned på lykken, og vi har brug for at mindes de døde.

 • Fra 20 til 50 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 6 deltagere.

Lignelsen om den gældbundne tjener - 22.søndag efter trinitatis

Hovedbudskabet i kristendommen ligger i denne historie. Gaven er Guds tilgivelse og opgaven er vores tilgivelse af andre. Kan alle få tilgivelse?

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 4 deltagere.

Spørgsmålet om skat til kejseren

Ofte får vi lyst til at sætte Gud på prøve og se om han virkelig findes, vi vil se tegn. Igennem dåbens tegn viser Gud sig,

 • Fra 20 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Helbredelsen af Synagogeforstanderens datter og af kvinden med blødninger

Tro på Gud, på kærligheden, på livet -ikke altid er det let at tro.

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Helbredelsen af den døvstumme og opvækkelsen af enkens søn i Nain

Oplæg til samtale om mirakler i dag, og om forholdet mellem videnskab og tro

 • Fra 20 til 40 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Lignelsen om Faisæeren og tolderen

Temaerne, der behandles: er at sammenligne sig selv med andre og retfærdighed

 • Fra 15 til 180 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Den gode hyrde -2.søndag efter påske

Andagten behandler temaerne: frivillighed fremfor at få penge og effekten af en leders rolle - Hitler, Jesus eller ..

 • Fra 30 til 150 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Kristi Himmelfartsdag

Hvad er mission og hvordan fører vi Jesu gerninger videre i vores hverdag. Begravelse og forladthed er et andet tema,der kan tages op.

 • Fra 15 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Pinsedag - løftet om en anden talsmand

Guds Ånd taler vores sag. Af ånden støttes, trøstes og inspireres vi.

 • Fra 20 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Jesus og Nikodemus -2. pinsedag

Hvad er det at blive genfødt ved vand og ånd. Hvad er et nyt liv og hvad er forskellen på det og reinkarnation?

 • Fra 20 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Gudstjeneste -om pinse og helligånd

Oplæg til en gudstjeneste med drama om helligånd og pinse

 • Fra 45 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 11 deltagere.

Lignelsen om den rige mand og Lazarus

Andagt om fattigdom og rigdom. Hvad er fattigdom her hjemme? Se evt. filmen City of Joy

 • Fra 30 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Lignelsen om det store festmåltid -2.søndag efter trinitatis

At sige ja til Guds invitation er ikke bare at have nok i sig selv og overse andre, men at hjælpe andre og være der for andre

 • Fra 15 til 40 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Sommerlejrforkyndelse

Sommerlejrforkyndelsen, der forbereder en gudstjeneste og tager udgangspunkt i gudstjenestens elementer

 • Ikke angivet
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

3. søndag i advent. Johannes Døberens spørgsmål og Jesu svar

Forkyndelse om Johannes Døberen og Jesus

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 6 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.