Rundt Om Kirkeåret 1, 3-6 år

Bogen kan købes på Unitas Forlag: Tlf.36166481, email: forlag(at)unitas.dk

Baggrund om materialet
Rundt om kirkeåret" er et forkyndelsesmateriale udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Materialets idé er det liturgiske kirkeår med de liturgiske tekster og de liturgiske farver. Materialets sigte er at bygge bro mellem en KFUM og KFUK klub og gudstjenesten.Forkyndelsesmaterialet findes både for kirkeårets 1.og 2 tekstrække. Der er udgivet materiale for aldersgrupperne 3-6 år, 7-12 år og 13-19 år.

Med de liturgiske farver som baggrund og med udgangspunkt i kirkeårets 1. tekstrække er der i Rundt om kirkeåret samlet 39 andagter samt et sommerlejr-forløb med yderligere 4 andagter.
Den faste opbygning af alle andagterne gør bogen til et let anvendeligt redskab, når du skal forkynde for de 3 - 6 årige.
Rundt om kirkeåret er et forsøg på at skabe sammenhæng mellem klub og kirke. Hvor det er faldet naturligt, har man derfor bl.a. forsøgt at indarbejde kirkeårets farver i forkyndelsen samt at give kendskab til centrale dele af gudstjenesten.

Andagterne er klar til brug, men kan ikke holdes uden forberedelse. Dels stiller forkyndelse for børn krav til indlevelse og engagement, dels vil der i materialet være foreslået tænketing”, som skal appelere til børnenes sanser, og det kræver lidt forberedelse.

Sådan bruger du Rundt om kirkeåret:

Andagterne følger kirkeåret og starter med 1. søndag i advent. Desuden er der sidst i bogen et sommerlejr-forløb” med 4 andagter.
Med de enkelte andagter er der forsøgt at give inspiration til flere forskellige vinkler på tekst og/eller aktiviteter, så Rundt om kirkeåret kan bruges i flere sæsoner.
- Du kan vælge at bruge bogen fra ende til anden.
- Du kan plukke ud og bruge dem, du synes.
- Du kan finde en andagt, der passer til højtiden/årstiden.
- Du kan vælge en andagt efter tema.
DET VIGTIGSTE ER, AT DU VÆLGER ANDAGTER, DER PASSER TIL DIG SOM FORMIDLER, OG TIL DE BØRN, DU ER SAMMEN MED.

Opbygning:
Rundt om kirkeåret er bygget op over en fast model, hvor hver andagt indeholder nedenstående elementer. Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du vil bruge elementerne, og om du vil bruge dem alle.

Prædiketekst:
Til hver søndag i kirkeåret hører en prædiketekst samt en gammel- og en ny-testa-mentlig læsning. Prædiketeksten er ikke nødvendigvis udgangspunktet for forkyndel-sen, men vil altid stå opført ved andagten sammen med den af de øvrige tekster, der er fundet inspiration i.

Tema:
Med baggrund i søndagsteksterne har hver andagt fået et tema. Det skal betragtes som en overskrift for andagten, det gennemgående tema for forkyndelse og så vidt muligt aktiviteter.

Tænketing:
For at fange børnenes opmærksomhed er der til hver andagt beskrevet en tænketing. Tænketingen skal være med til at skærpe børnenes interesse. Det kan være noget, lederen medbringer eller noget, I laver sammen, som har tilknytning til dagens tema.

Tekstovervejelser:
Tekstovervejelserne er skrevet til dig som leder. Her forsøger vi at forklare, hvordan vi har fundet dagens tema i den aktuelle tekst. Det er her, du som leder skal engagere dig for at kunne følge det forslag til formidling, der senere bliver foreslået. Det er her, vi prøver at formulere tekstens tema, så det bliver anvendeligt for de 3 - 6 årige.

Formidlingsovervejelser:
Her får du et forslag til, hvordan temaet formidles til børnene. Der vil I de fleste tilfælde være lagt op til fortælling og dialog med børnene ved hjælp af tænketingen. Fortælling er absolut det mest engagerende for børnene, men det kan også være svært. Du kan få hjælp af en god børnebibel f.eks.
“Historiefortællerens Børnebibel af Bob Hartmann”, Unitas Forlag, 365 fortællinger fra bibelen” af Mary Batchelor, Lademann, eller Alle børns bibel - det største for de mindste”, genfortalt af Johannes Møllehave, Sesam.

Sange:
De foreslåede sange har så vidt muligt relation til andagtens tema; men når du vil synge med de 3 -6 årige, er det vigtigere, at der bruges få, korte sange, som gentages fra gang til gang. Gerne med billedgengivelse. Vælg selv!
Sangforslagene er primært taget fra Børnesangbogen, Unitas, Vi synger, KFUM og KFUKs flipoversangbog for børn og Den Danske Salmebog.

Bøn:
Der er til hver andagt formuleret en kort bøn med relation til forkyndelsen. Desuden vil det være naturligt at bede Fadervor som fælles bøn hver gang.

Aktiviteter:
Dette punkt er et tilbud til dig, så du kan lade andagt og aktivitet blive en helhed. De fleste af aktiviteterne kræver forberedelse, enten i form af materialer eller aftaler. Desuden skal du overveje aktiviteten i forhold til din børnegruppe. Nogle aktiviteter er baseret på, at der er mange voksne, andre aktiviteter er baseret på lege til de små. Der er flere aktivitetsforslag til hver gang, så det skulle være muligt at finde noget, du kan bruge eller blive inspireret af.

Bilag: Sammen med Rundt om kirkeåret er der udgivet en bilagssamling. Her finder du de skabeloner, billeder og aktivitetsforslag, der er henvist til i materialet. Bilagssamlingen må frit kopieres.

Alle helgens dag - at mindes de døde

Alle helgens dag giver mulighed for at mindes de døde og huske på, at vi aldrig bliver glemt af Gud.

 • Fra 15 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 11 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Palmesøndag - indtoget i Jerusalem

Var Jesus en konge som dem i eventyrene?

 • Fra 30 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer ja
 • Fra 4 deltagere.

Hellig tre kongers søndag - de vise mænd

Når livet forandres går mennesker, ligesom de tre visemænd, andre veje end tidligere. Jesus er vores ledestjerne.

 • Fra 20 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Den tolvårige Jesus i templet

Jesus syntes han var allernærmest Gud i templet. I kirken minder stearinlysene os om at Gud er tilstede.

 • Fra 30 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 5 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Brylluppet i Kana, 2.søndag efter hellig tre konger

Underet i Kana er et tegn på at Jesus griber ind og at intet problem er for lille- eller stort til ham. Vi laver en fest og laver en pizza eller leger

 • Fra 20 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 5 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Officeren i Kapernaum

Guds løfter er til at stole på.

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Lignelsen om arbejderne i vingården

Andagten handler om at Gud mener noget andet med refærdighed end vi gør. Snak også om misundelse og om at glæde sig på andres vegne

 • Fra 15 til 20 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fastelavnsgudstjeneste- Jesu dåb

I dåben kalder Gud os ved navn. Det betyder, at vi hører ham til, at vi er hans barn. - Andagt om hvad dåben betyder.

 • Fra 30 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Pinsedag - Helligåndens komme

Hvad er forskellen om Helligånden er tilstede eller ej?

 • Fra 20 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Sommerlejrforkyndelse; Bliv Jesu discipel

Sommerlejrforkyndelse til fire dage

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Peters fiskefangst; Kom og følg mig

Peter fulgte Jesus og blev menneskefisker - men hvad vil det egentlig sige?

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Bliv ikke sur, hjælp!

Det er så nemt at dømme andre, at beklage sig og skælde ud. Men hvad med vores egne fejl?

 • Fra 30 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Vær god mod andre!

Andagt over "den uærlige godsforvalter" om at være god mod andre og om, hvad det vil sige at være en god ven

 • Fra 20 til 60 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Lille -men god nok!

Ligesom Jesus ikke dømte Zakæus på hans ydre, kender Gud heller ikke os på vores ydre. Gud kender vores inderste.

 • Ikke angivet
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

1.søndag i advent -Jesu indtog i Jerusalem

Evigheden er rund og det samme er lyset krone.

 • Fra 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 5 år.
 • Materialer ja
 • Fra 4 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.