Rundt om kirkeåret 2. 13-19 år

Rundt om kirkeåret forkyndelsesmateriale 13-19 år - 2.tekstrække
Bogen kan købes på Unitas Forlag: Tlf.36166481, email: forlag(at)unitas.dk

Baggrund om materialet
Rundt om kirkeåret" er et forkyndelsesmateriale udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Materialets idé er det liturgiske kirkeår med de liturgiske tekster og de liturgiske farver. Materialets sigte er at bygge bro mellem en KFUM og KFUK klub og gudstjenesten.Forkyndelsesmaterialet findes både for kirkeårets 1.og 2 tekstrække. Der er udgivet materiale for aldersgrupperne 3-6 år, 7-12 år og 13-19 år.

Med de liturgiske farver som baggrund og med udgangspunkt i kirkeårets 2.tekstræk-ke er der i bogen Rundt om kirkeåret samlet 40 forslag til andagter/ temaaftner, 4 forslag til gudstjeneste og to forslag til sommerlejrforkyndelse samt et sommerlejr-forløb med yderligere 4 andagter.

Her på hjemmesiden er der samlet 10 forslag- resten kan fåes ved køb af bogen.

Hæftet er ikke en andagtsbog beregnet på at læse op fra. Alle forslag forudsætter, at du selv gør et godt stykke forberedelsesarbejde. Vores kommentarer og ideer skal formidles videre til de unge, som du kender bedst. Overvej hvad du kan bruge, hvilken tilgang der vil være mest oplagt overfor din gruppe, hvilke af vore ideer du kan bruge og glem/gem resten.

Andagternes/ temaaftnernes opbygning
Søndagens/helligdagens navn.
Herunder står evangeliehenvisningen samt overskriften til dette afsnit.

Temaer:
Mindst 2 temaer trækkes frem fra hver tekst. Udvælg ét af disse temaer til fokus i din andagt.

Tænketing:
Her er forslag til en konkret ting, du kan medbringe og bruge i andagten. Enten kan du tage udgangspunkt i denne ting - bruge den som et springbræt til bibelteksten og forkyndelsen. Eller tænketingen kan inddrages på et senere tidspunkt i andagten til nærmere belysning af emnet, måske under en samtale med gruppen.

Kommentarer til teksten:
Her går vi tæt på bibelteksten. Det forsøges belyst, hvad der egentlig står i teksten. Hvad bliver der sagt?, hvad sker der?, hvordan er den historiske og kulturelle sammenhæng?, hvad siges der om Gud og Jesus i teksten?

Hvad kommer det os ved:
Under dette afsnit lægges op til overvejelse af, hvad teksten og dens forkyndelse af Kristus har med os at gøre. Vi lægger ofte op til samtale, diskussion og drøftelse af vores liv og tro.

Aktiviteter:
Her finder du ideer til forskellige aktiviteter, så emnerne og overvejelser måske også kan blive erfaret i handling og kreativitet.

Hjælpemidler:
Dette afsnit kommer med forslag til historier, bøger, musik, film m.v., som kan belyse temaerne.

Sange:
Her er foreslået sange, mest hentet fra Teensangbogen.

Bøn:
Det er forskelligt, hvordan indholdet under dette punkt er udformet. Nogle steder finder du en færdig formuleret bøn. Andre steder er der forslag til, hvad I kan bede om og for. Brug forslagene som inspiration. Skriv selv en bøn hjemmefra eller hav nogle stikord, som du kan støtte dig til, når du skal lede jeres fællesbøn.

Vidste du...:
Er et afsnit, som vi håber bliver til inspiration for dig som leder. Det er langt fra sikkert, der står noget, som du direkte skal bruge i andagten sammen med ungdomsgruppen. Afsnittet er i højere grad tænkt som oplysninger til dig, så du måske får en større viden på nogle områder.

Den gode hyrde -troen som gave

Hvordan kan det være at nogen tror og andre ikke tror? Har vi selv en fri vilje til at tro eller lade være?

 • Fra 20 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Jagten på den hemmelige skat

Guds kærlighed er gratis - Sommerlejrmateriale med andagter til syv dage.

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Vejen, sandheden og livet

Andagt om kristendommen og vores forhold til folk af anden tro.

 • Ikke angivet
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Vandringen på søen

Peter tvivlede midt på søen, men troede samtidig. Vores liv er fuld af usikkerhed og med den eksisterer angsten

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Påskedag - Jesu opstandelse

Engle arbejder ikke freelance, men gør Guds vilje.

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Kristi Himmelfartsdag

Temaer der behandles er: tro uden beviser og mission. Hvordan undgår mission at blive bedrevidende eller intolerant? Er alt lige godt?

 • Fra 25 til 45 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Enhver er sig selv nærmest. Enhver er en anden nærmest. Økumeni

Er der er plads til forskelligheder og andre kirker indenfor den kristne tro? Hvordan kan vi tjene hinanden og hvem er de "store" i vores samfund?

 • Fra 30 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Det sande vintræ- 18-søndag efter trinitatis

I dåben blev vi sat sammen med Kristus. Hvilke frugter skal grenene bære.

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Langfredag- stedfortrædelse

Jesus ofrede sig for vores skyld, hvad betyder det? Vi laver krucifikser.

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 2 deltagere.

Bededag

Andagt og refleksion over bøn. Hvad beder vi for og hvorfor beder vi?

 • Fra 15 til 45 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 4 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.