Rundt Om Kirkeåret 2, 3-6 år

Rundt om kirkeåret. Forkyndelsemateriale 3-6 år, (2 tekstrække)

Bogen kan købes på Unitas Forlag: Tlf.36166481, email: forlag(at)unitas.dk

Baggrund om materialet
Rundt om kirkeåret" er et forkyndelsesmateriale udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Materialets idé er det liturgiske kirkeår med de liturgiske tekster og de liturgiske farver. Materialets sigte er at bygge bro mellem en KFUM og KFUK klub og gudstjenesten.Forkyndelsesmaterialet findes både for kirkeårets 1.og 2 tekstrække. Der er udgivet materiale for aldersgrupperne 3-6 år, 7-12 år og 13-19 år.

Med de liturgiske farver som baggrund og med udgangspunkt i kirkeårets 2. tekstrække er der i bogen samlet materiale til 40 klubaftnener. Imaterialet findes også forslag til to weekendlejre.Her på hjemmesiden findes kun 10 oplæg fra materialet, men resten kan købes.

Om brugen af de liturgiske farver
Aldersgruppen 3-6 årige kræver meget for øjet. Derfor er der produceret en bilagsmap­pe til bogen. I bilagsmappen findes tegninger, børnene kan farvelægge, opskrifter på nogle af de aktiviteter der nævnes i materialet og meget mere.

Den faste opbygning af alle andagterne gør bogen til et let anvendeligt redskab, når du skal forkynde for de 3 - 6 årige.
Rundt om kirkeåret er et forsøg på at skabe sammenhæng mellem klub og kirke. Hvor det er faldet naturligt, har man derfor bl.a. forsøgt at indarbejde kirkeårets farver i forkyndelsen samt at give kendskab til centrale dele af gudstjenesten.

Andagterne er klar til brug, men kan ikke holdes uden forberedelse. Dels stiller forkyndelse for børn krav til indlevelse og engagement, dels vil der i materialet være foreslået tænketing”, som skal appelere til børnenes sanser, og det kræver lidt forberedelse.

Materialet er udarbejdet af:
Lisbeth Arnbjerg Krogh
Bente Rosenkrants
Kirsten Klausen
Cecilie Steffensen

Tanker bag inspirationsmaterialets opbygning.

Søndagens navn og tema
er overskriften, som skal hjælpe til at finde ind på rette sted i materialet i forhold til kirkeåret. Det foreslåede tema giver et overblik over den bibeltekst, vi har valgt.

Teksten
er ikke altid prædiketeksten, men den tekst til den kommende søndag, vi finder mest anvendelig for 3-6 årige. Ind imellem skærer vi teksten “til” - men for lederens egen skyld kan det være udmærket selv at læse teksten i dens større sammenhæng.
Foruden den autoriserede bibel har vi valgt tre børnebibler ud, som vi henviser til for på den måde at give flere muligheder til formidling af teksten:

- “Alle børns bibel - det største for de mindste” (Johannes Møllehave, Sesam).
- “365 fortællinger fra bibelen” (Mary Batchelor, Lademann).
- Historiefortællerens børnebibel” (Bob Hartman, UNITAS FORLAG).

Tekstovervejelser
Er tænkt som et “værksted”, hvor lederen for sin egen skyld selv kan arbejde med teksten til uddybelse og reflektion. Forhåbentlig kan denne “egen opbyggelse” så være inspirerende til arbejdet med at formidle videre til andre, som så først kommer i anden omgang.

Vidste du...
er en “rodekasse” med ordforklaringer, små “hints” til lederen for at fremme indsigten - eller evt. idéer til samtale.

Samtale
er så anden del af arbejdet med teksten, hvor der gives ideer til, hvordan en samtale med børnene kan foregå. Vi har forsøgt at lægge op til, at andagterne ikke kun bliver envejskommunikation! Der skal også være plads til, at børnene kan komme med deres reflektioner og hverdagsfortællinger. Nogle tekster er gode til samtale hele vejen igennem - men vær også opmærksom på, at andre egner sig fortrinligt til simpelt hen at genfortælles, som de er - dét er ofte den bedste form for forkyndelse. Det kan godt betale sig at investere tid i at lære at fortælle udenad. Fortæller man gode fortællinger - og dem er bibelen fuld af - er man sikker på at have børn i alle aldre i sin hule hånd. Men pas på ikke at forfalde til at komme med alle mulige kommentarer undervejs; lad fortællingen leve i sig selv.

Vær opmærksom på de træk, som gør sig gældende netop for 3-6 årige:
- De er i en rivende sproglig udvikling.
- De hører fortællingerne, som de er og har derfor ingen problemer med at forholde sig til f.eks. underberetningerne. Til gengæld hører det en ældre alder til at kunne arbejde målrettet med abstrakte begreber og symboler.
- Eventyrets verden ligger ikke fjernt fra virkelighedens, og de oplever da heller ikke Bibelens fortællinger som mærkelige. Barnet udstyrer Gud med menneskelige træk - han er bl.a. stor og stærk og rar.
- I samværet med børnene er det vigtigt, at de får mulighed for at bruge alle sanser; at der er noget for øjnene, ørene, munden og hænderne.
- Børnene lærer gennem leg og har stor glæde af gentagelse, ritualer, regelmæssighed, rim og regler. De kan kun fastholde én ting ad gangen, hvorfor det er vigtigt at gøre sig samtalens / fortællingens pointe klar - og kun vælge én pointe.

Hemmeligheden
er et tilbagevendende spændingsmoment i klubdagen: “Hvad mon der er gemt i dag?”
Den er samtidig tænkt som en appetitvækker, en igangsætter til det, vi skal i gang med! Den kan være med til at skabe større forståelse for teksten - og den kan være et middel til at kæde hele klubdagen sammen.
Hemmeligheden må meget gerne have sit eget “ritual” - f.eks. at den bliver fundet under et tæppe, i en bestemt kasse, eller en lille børnekuffert (a´ la Søstrene Grenes lille røde kuffert). Tænk, hvis man havde en gammel kiste, som tingen skulle findes frem fra!

Aktiviteter
er en idébørs til at plukke i og til at inspireres af til at finde på mere selv. Læg mærke til at bilagsmappen indeholder tegninger til nogle af teksterne. Disse kan inddrages, evt. til kopiering og farvelægning.

Sange
er fortrinsvist udvalgt fra Børnesangbogen og KFUM og KFUKs flip-over-sangbog.

Bøn
er der også givet forslag til til hver klubdag/tekst.
Nogle vil vælge at give bønnen en anden sprogform, efter hvad der passer hos jer.

Under alle omstændigheder er det godt at kunne indddrage, hvad børnene gerne vil have med i bønnen. Fadervor er en uundværlig del af bønnen, og vi foreslår, at I altid slutter med den.

Kirkeårskalenderen
er tænkt som et hjælpemiddel til dels at se sammenhængen fra gang til gang ved at sætte et minde på fra den enkelte gang. (Det kan være, hvad I selv finder frem, eller det kan være “dagens” tegning, som er gengivet på kopiark i bilagsmappen.) Og dels giver den et indtryk af, at kirkeåret “hænger sammen”.
I bilagsmappen er der udarbejdet en færdig kalender til år 2000, som blot skal samles. Den kan sættes op på en spånplade, flamingoplade, en dør eller selve væggen. Eller den kan laves som en tora-rulle(den rulles sammen fra begge ender), som rulles ud og ind hver gang.
Til år 2002 kan man fremstille sin egen kalender - f.eks. på en tapetrulle.

Litteraturhenvisninger
giver forslag til yderligere inspiration til emnet.

Den enkelte dags liturgiske farve på mange måder:
- Et lys i søndagens farve kan tændes under andagten.
- Dagens hemmelighed kan være gemt under et farvet klæde eller i farvet stofpose.
- Brug farvede servietter, når der er fest/måltid i klubben.
- I døråbningen til lokalet kan være ophængt et farvet klæde, man skal "sluses” ind igennem.
- Bilagsmappens kirkeårskalender lægger op til, at dagens felt farves.
Dette er praktiske eksempler på, hvordan farverne kan indgå.
Men vær opmærksom på de problemer, der er forbundet med at arbejde med symboler overfor små børn (Jf. afsnittet: “Samtale”, ovenfor).

Om fjendekærlighed

Hvem er stærkest? Den der hader eller den der elsker?

 • Fra 20 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Fra 6 til 13 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Gud kender og elsker os - den samaritanske kvinde

Mennesket kan ikke leve uden vand, og heller ikke uden Guds kærlighed.

 • Fra 15 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Pinselejr

Oplæg til weekendlejr i pinsen med udgangspunkt i diciplenes mission og Helligåndens betydning.

 • Ikke angivet
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 11 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Misundelse og ondskab; Kain og Abel

Ondskaben fik så meget magt i Kain, at han slog sin bror ihjel. Hvilken rolle spiller ondskab og misundelse i vores liv?

 • Fra 20 til 120 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Dansen om guldkalven: at holde aftaler

Andagt om at holde aftaler og om hvad der er vigtigt i livet - er det penge?

 • Fra 15 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Manna i ørkenen - Midfaste søndag

Guds omsorg dækker os også når vi ikke gør os fortjent til den.

 • Fra 20 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Jakob og himmelstigen

Jesus er vores "stige" til Gud.

 • Fra 20 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Jonas og kæmpefisken - 12.søndag efter Trinitatis

Fortællinge om Jonas og kæmpefisken giver mulighed for at behandle bøn, tillid til Gud og Guds tilgivelse og kærlighed.

 • Fra 30 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Jesus opvækker Lazarus - 16.søndag efter Trinitatis

"Jeg er opstandelsen og livet..." - Svære ord for små børn, så her laver vi aktiviteter, som illustrere storheden i disse ord.

 • Fra 20 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Påskedag - livets sejr over døden

Gud holder os alle – både levende og døde - i sine hænder.

 • Fra 15 til 30 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 7 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Kom til Jesus -dåb

Andagt om dåbens betydning

 • Fra 15 til 90 min.
 • KFUM og KFUK og Unitas Forlag
 • Op til 9 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.