Ronja Røverdatter sommerlejrforkyndelse

Det hæfte, du sidder med i hånden, er et oplæg til sommerlejr-forkyndelse på kredssommerlejr. Samtidig indeholder hæftet også idé til en temasommerlejr, så der med udgangspunkt i dette hæfte er mulighed for at lave en sommerlejr med en fælles idé.

Udgangspunktet er Astrid Lindgreens dejlige bog Ronja Røver-datter, som giver rige muligheder for at lave en RONJA-RØVER - DATTER-SOMMERLEJR.

Ved brug af materialet forudsætter vi, at bogen er læst for børnene inden sommerlejren som oplæsning på klassemøderne eller på anden måde. Bogen kan dog også læses eller læses færdig på lejren. Filmen kan som en god idé ses før lejren eller måske bedst på lejren torsdag efter røverfesten, så børnenes fantasi ikke bindes urimeligt af filmens billedverden.

 

Rækkefølgen af de enkelte dages morgenforkyndelse er så vidt muligt lagt, sådan at de afsnit, der bruges af bogen, kommer i bogens rækkefølge. Alligevel mener vi, det vil være bedst at gennemlæse materialet her, inden bogen læses, så du ved, hvilke afsnit i bogen der lægges vægt på ved morgenforkyndelsen. Denne rækkefølge mener vi er bedst både af hensyn til din egen forberedelse og af hensyn til, at du ikke lægger for megen vægt på at forklare og uddybe disse afsnit ved oplæsningen inden sommerlejren, så afsnittene for børnene får karakter af at være brugte.

 

Udgangspunktet for vores udarbejdelse af forslagene til morgenforkyndelsen er, at der er en fast ramme for de enkelte dage. Vi mener, at det er vigtigt med en fast ramme, når vi skal tage livets store spørgsmål op, som det jo sker ved morgenforkyndelsen. På den måde bliver der en fast genkendelig ramme, børnene kan blive trygge ved. En gang imellem hører man jo, at gudstjeneste er kedeligt, fordi der ikke sker noget nyt; men der er jo den gode mening i det, at en fast ramme må virke som stillads til at bære et indhold. Den faste ramme går igen de enkelte dage, og så er der fyldt nyt indhold i hver dag.

 

Afsnittet: Morgenforkyndelse, lørdag kan bruges at de kredse, der vælger at have sommerlejr fra lørdag til lørdag.

 

Afsnitene “Arbejd med det...” er tænkt som et aktivitetsforslag, der knyttes til ved den enkelte dags emne for morgenforkyndelsen. Det vil være udmærket at lave dagens “Arbejd med det som et værksted på linie med de øvrige værksteder, så et hold at børnene får lejlighed til at arbejde med emnet (se afsnittet: Tema- sommerlejr).

 

Om aftenandagter

Hver aften synger Lovis ulvesangen. Så ved Ronja, at nu er det senge/sove-tid. Ronja synes, at det er hyggeligt, og hun glæder sig over det hver aften, det hører til afslutningen på dagen/ aftenen.

Da Ronja og Birk flytter ud i Bjørnegrotten, forsøger Ronja at synge ulvesangen for at bevare aftenroen hjemme fra Lovis. Vi har også en god tradition med at synge en aftensang sammen og holde en lille andagt. Det giver sådan en god afslutning på dagen og en særlig ro ‘endig.

Her er et forslag til et fast ritual for aftenandagterne, da det giver en god tryghed med en fast ramme (se tidligere).

 

Salme/sang

(Lovises ‘ulvesang”) “Lejrbålet brænder stille...”

 

Tekst

Ronja, bibeltekst og tale.

Bøn og Fadervor

Forslag til salme/sang:

”Du som har tændt”

”Nu går solen sin vej”

eller en anden aftensang. (evt. veksle mellem et par stykker).

Oversigt over tekster til aftenandagter

Lørdag. Det blev aften

Søndag: Forventninger til et barn

Mandag: Forældres kærlighed

Tirsdag: Vejviser og ven

Onsdag: Natur(lig) glæde

Torsdag: Ær din far og mor

Fredag. Hvad hedder du?

Nogle dage ligge aftenandagterne i forlængelse af morgenandagten, andre dage står den mere frit.Vi håber, at du også synes, at bogen om Ronja Røverdatter er så spændende, at den kan bruges som Idé-oplæg til en sommerlejr. Vi ønsker god fornøjelse såvel med sommerlejren som med sommerlejrens forkyndelse.

 

Med venlig hilsen

Irma Vrangbæk Riis, Ida Bergholt Grymer, Christen Lassen, Jens Birk

At være glad

Ronja Røverdatter Sommerlejrforkyndelse mandag morgen

 • Fra 20 til 40 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 15 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

At være bange

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, tirsdag morgen

 • Fra 20 til 40 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 15 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

At dele

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, onsdag morgen

 • Fra 20 til 40 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

At blive vred

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, torsdag morgen.

 • Fra 20 til 40 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 99 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

At være uvenner

Ronja Røverdatter sommerlejrforkyndelse, fredag morgen.

 • Fra 20 til 40 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 15 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

At være brødre og søstre

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, lørdag morgen

 • Fra 20 til 40 min.
 • FDF
 • Fra 6 til 15 år.
 • Materialer ja
 • Fra 1 deltagere.

Det blev aften

Forkyndelse om dag og nat ved historie om Ronja Røverdatter

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Forventninger til et barn

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, søndag aften

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Forældres kærlighed

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, mandag aften

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Vejviser og ven

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, tirsdag aften

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Natur(lig) glæde

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, onsdag aften

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Ær din far og din mor

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, torsdag aften

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Hvad hedder du?

Sommerlejrforkyndelse om Ronja Røverdatter, fredag aften

 • Fra 15 til 20 min.
 • FDF
 • Op til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.