Den lille bibelhåndbog

Den lille bibelhåndbog er en opslagsbog over begreber i Bibelen. Navne er generelt ikke forklaret

Artiklerne er bygget op med nogle generelle bemærkninger til indledning, derefter et afsnit om ordets betydning i Det gamle Testamente (GT), og til sidst beskrives ordets betydning i Det ny Testamente (NT) / den kristne forståelse af ordet som sådant.

Ved hvert ord er der henvisning til relevante skriftsteder, delt op efter underoverskrifter og angivet i den rækkefølge, de forekommer i Bibelen.

Det henvisningssystem, der er brugt, er følgende:
- En * i teksten angiver, at det pågældende ord kan slås selvstændigt op.  
- Et “Se også.....” efter artiklen henviser til andre relevante opslagsord; f.eks.: “far: Se også: søn, barn, afkom”.
- Et “Se ...”  betyder, at det ord, der er slået op, behandles under en anden overskrift; f.eks. “efterfølgelse: Se: discipel”.
- Et “Se Bibelens ordforklaring” betyder, at vi henviser til ordforklaringen bagest i Bibelen.

Forfattere til Den lille bibelhåndbog:Mette Anne Cecilie Brask, Ole Rysgaard Madsen, Mette Nielsen og
Kirsten Donskov Felter

Folk

facts om ordet folk

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fornægtelse

facts om ordet fornægtelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forsoning

Facts om forsoning og soning

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fortabelse

facts om ordet fortabelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fred

Facts om fred

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Frelse

facts om ordet frelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fremmed

facts om ordet fremmed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Frihed

facts om ordet frihed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fristelse

facts om ordet fristelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fornyelse

facts om ordet fornyelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Formaning

facts om ordet formaning

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forløsning

facts om ordet forløsning

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forargelse

facts om ordet forargelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forbandelse

facts om ordet forbandelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forbøn

facts om ordet forbøn- se bøn

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forhærdelse

facts om ordet forhærdelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forjættelse

facts om ordet forjættelse og opfyldelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forkyndelse

facts om ordet forkyndelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Forligelse

facts om ordet forligelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fællesskab

facts om ordet fællesskab

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Førstegrøde

Facts om førstegrøde

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Genfødelse

Facts om ordet genfødelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Herren

Facts om Herren

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Himmel

Facts om ordet himmel

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Himmeriget,

Facts om Himmeriget

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hor

Facts om Hor

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hovedhjørnesten

Facts om ordet hovedhjørnesten

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hovmod

Facts om Hovmod

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hykler

Facts om ordet Hykler

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hyrde

Facts om ordet Hyrde

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Herlighed

Facts om Herlighed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Helvede

Facts om Helvede

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Helligånd og talsmand

Facts om helligånden og talsmanden

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Gerning

Facts om ordet gerning

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Glæde

Facts om ordet glæde

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Gud

Facts om Gud

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Gudfrygtig

Facts om ordet gudfrygtig

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Guds rige

Facts om Guds rige

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hade

Facts om ordet hade

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hedning

Facts om ordet hedning

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Hellig

Facts om ordet hellig

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Høre

Facts om ordet Høre i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fjende

facts om ordet fjende

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Abba

Facts om Abba

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Bespottelse

facts om bespottelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Besættelse og månesyg

facts om besættelse og månesyge

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Billede

facts om ordet billede

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Blod

Facts om blod

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Bror

facts om ordet bror

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Brud/brudgom

facts om ordet brud/brudgom

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Brød

facts om ordet brød

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Bud

facts om ordet bud

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Bekendelse

Facts om bekendelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Beelzebul

facts om beelzebul

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Barn

facts om barn

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Adam

Facts om Adam

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Afgud

facts om ordet afgud

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Afkom

Facts om ordet afkom

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Almagt

Facts om ordet almagt

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Anstødssten

Facts om ordet anstødssten

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Antikrist

facts om antikrist

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Apostel

facts om ordet apostel

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Barmhjertighed

facts om barmhjertighed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Bæger

Facts om ordet bæger

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Bøn

Facts om ordet bøn

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Dag og nat

Facts om ordene dag og nat

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Elske

Facts om ordet elske

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Engel

Facts om ordet engel

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Evangelium

Facts om ordet evangelium

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Evig og tid

Facts om ordene evig og tid

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Far

facts om ordet far

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Farisæer

facts om ordet farisæer

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Faste

facts om ordet faste

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fattig

facts om ordet fattig

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ejendom

Facts om ordet ejendom

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Efterfølgelse

Facts om ordet efterfølgelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Dåb

facts om ordet dåb

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Denar

facts om denar

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Discipel

facts om ordet discipel

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Djævelen og satan

facts om Djævelen og Satan

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Dom

facts om ordet dom

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Drakme

facts om ordet drakme

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Dæmon

facts om ordet dæmon

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Død

facts om ordet død

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Dødsriget

facts om ordet dødsriget

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Fest

facts om fester i bibelen, inkl, pinse og påske

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Salig

Facts om ordet salig

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Surdej

Facts om surdej

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Synagoge

Facts om synagogen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Synd

Facts om synd

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Søn

Facts om ordet søn

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tegn

Facts om tegn i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tempel

Facts om tempel

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Testamente

Facts om ordet testamente i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tidsregninger

Definition af forskellige tidsregninger i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Skyld

Facts om ordet skyld

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Skuebrød

Facts om skuebrød

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Skriftklog

Facts om ordet skriftklog

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Salve

Facts om ordet salve

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Samaritaner

Facts om ordet samaritaner

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Sandhed

Facts om ordet sandhed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Segl

Facts om ordet segl

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Sende, sendelse

Facts om ordet sendelse og mission

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Sjæl

Facts om ordet sjæl

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Skaber,skabelse,nyskabelse,nyskabning

Facts om skaber og at skabe

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Skrift

Facts om skriften

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tilgivelse

Facts om tilgivelse i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tjener

Facts om ordet tjener i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tolder

Facts om tolderen i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Vidne

Facts om vidne

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Visdom

Facts om visdom i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Vrede

Facts om ordet Vrede.

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Zelot

Facts om Zelot

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ægteskab og skilsmisse

Facts om ægteskab og skilsmisse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ældste

Facts om ældste

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ære

Facts om ære

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Åbenbare

Facts om begrebet åbenbare i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Verden

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Velsignelse

Facts om velsignelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Vej

Facts om ordet vej i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tro

Facts om tro i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Træl og slave

Facts om træl og slave i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Udfrielse

Facts om begrebet udfrielse i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Udvælgelse

facts om udvælgelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Udæske

facts om udæske

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Under

Betydning af ordet under

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Utugt

Facts om utugt

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Vand

Facts om vand

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ånd

Facts om ordet ånd

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Saddukæer

Facts om ordet saddukæer

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Håb

Facts om Håb

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kærlighed

Facts om Kærlighed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kød

Facts om Kød

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Lam

Facts om lam

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Legeme

Facts om legeme

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Legion

Facts om legion

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Lidelse

Facts om lidelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Lignelse

Facts om ordet lignelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Lov

Facts om loven, moseloven

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kristus

Facts om Kristus

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kors

Facts om ordet kors

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Konge

Facts om ordet konge i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Israel

Facts om Israel

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Jahve

Facts om Jahve

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Jord

Facts om jord

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Jøde

Facts om ordet jøde

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kald

Facts om ordet kald

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kende

Facts om ordet kende i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Kirke

Facts om ordet kirke og menighed

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Klogskab

Facts om ordet klogskab

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Lyset

Facts om lyset

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Løn

Facts om ordet løn i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Magt

Facts om Magt

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Opstandelse

Facts om begrebet opstandelse

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ord

Facts om forskellige betydninger af "ord" i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Overlevering

Facts om ordet "overlevering"

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Pagt

Facts om pagt

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Profet

Facts om begrebet profet i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Præsten

Facts om præstens betydning i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Ren og uren

Betydning af renhed i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Retfærdighed

Betydning af retfærdighed i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Omvendelse

Facts om "omvendelse"

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Offer

Facts om begrebet offer

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Nåde

Facts om begrebet "nåde"

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Mammon

Facts om ordet mammon

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Menneskesønnen

Facts om Menneskesønnen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Myrra

Facts om Myrra

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Mønt og vægt

Facts om mønter i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Mål (længdemål og rummål)

Facts om forskellige mål i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Måltidet

Facts om ordet måltid i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Navn

Facts om ordet navn i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Næste

Facts om begrebet "næste" i Bibelen

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Sabbat

Facts om ordet sabbat

 • Ikke angivet
 • Unitas Forlag
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.