Klods op @ - Ondskab

Introduktion til emnet, Ondskab


Det er heldigvis kun de færreste, der synes, at det er fedt at beskæftige sig med ondskab. Ondskab er jo ”det, der gør ondt” og det er der naturligvis ikke ret mange af os, der holder af at beskæftige os med, selvom det er en uundgåelig del af vores liv.

Som kristne bliver vi ikke desto mindre nødt til at forholde os til eksistensen af det onde eller af den onde (Djævelen), såvel som vi må forholde os til, at Gud eksisterer.

Hvis ondskab skal tages op som emne i klubben/gruppen, er det vigtigt, at man som leder har gennemtænkt ordentligt, hvad det er, man vil sige, og hvor man vil hen med det. Det er også vigtigt, når man går ind på et emne som ondskab, at man så husker at ”samle de unge op”, inden de går hjem.

Problemet omkring det onde
Det onde og det ondes oprindelse og virke i verden har alle dage været noget, som mennesker har brudt deres hjerne med. I forhold til troen på Gud, kan det let blive problematisk at skulle forklare, hvorfor der er så meget ondt i verden, hvis det er en god Gud, der har skabt den.

Bibelen forholder sig til det ondes oprindelse på følgende måde: Ondskabens indtog i verden skete pga. menneskene. I Bibelen er det lyrisk forklaret ved syndefaldsberetningen om Adam og Eva, der spiste af Kundskabens Træ, som Gud havde sagt, de ikke måtte spise af. Syndefaldet fik fatale konsekvenser for menneskene, fordi synden ikke bare blev Adam og Evas problem, men også nedarvedes og gennemsyrede ethvert menneske fra da af. Godt nok var det Fristeren, altså Satan (beskrevet som slangen), der fristede mennesket. Senere i Bibelen (særligt Ny Testamente) er han tilskrevet en mere markant rolle, idet han går fra at være menneskets frister til at være ”Den onde selv”.

Men selvom det er Satan, der har fristet mennesket, og selvom han senere hen betragtes som Den Onde, så er det alligevel mennesket, der er ansvarlig for at ondskaben har fået en plads i verden. De slamberter lod sig friste, gjorde de, og det er derfor også menneskets ansvar at bekæmpe det/ den onde.

Det onde gennemsyrer alt det skabte lige fra menneske til blomster og bier. Midt i Guds vidunderlige verden af skønhed og kærlighed lurer ondskaben konstant. Den dukker op ventet og uventet med både ubetydelige og fatale konsekvenser. Ondskaben er altså en realitet i verden, som skønt Jesus har besejret den ved sin død og opstandelse (Se under FRELSE), stadig er konstant til stede.

Mennesker forholder sig forskelligt til det onde. Nogle mener, at det onde er en negativ kraft inden i menneskene, andre mener, at det er en ond magt udenfor mennesket også kaldet Satan, der virker det onde både i og udenfor mennesket. Forskellen på de to er, at den første betragter det onde som en dårlig tilbøjelighed, noget dårligt i mennesket, imens den sidste - altså troen på Satan, er en personificering af det onde. På den måde bliver det onde en selvstændig magt, som kan overrumple menneskene.

Hvis det onde imidlertid bare er noget negativt i mennesket, altså en dårlig tilbøjelighed, så bliver det ligesom lidt lettere at styre.

Der findes også mennesker, der slet ikke tror på det onde, men mener at al ondskab skyldes dårlige levevilkår, elendig politik, fattigdom osv. De tror, at hvis man fik styr på sådanne ting, ville det onde ikke findes!

I Det Nye Testamente er Satan stadig en frister, ligesom i Det Gamle Testamente, men han er også den onde, nærmere betegnet Djævelen. Han forsøger at få Jesus til at tilbede sig ved at tilbyde ham alverdens rigdom og magt (Luk 4, 1-13). Djævelen prøver senere gennem disciplen Peter, at få Jesus til at undgå korsets vej (Matt 16, 23. Se også Luk 22, 3 og Joh 13, 3).

Djævelen er altså den, som skal bekæmpes, og som man ikke skal lade få magten i ens liv. Paulus skriver i sit brev til Ef 4, 26-27: ”Bliver I vrede, da synd ikke; lad ikke solen gå ned over jeres vrede; giv heller ikke Djævelen råderum!”

Selvom Bibelen siger, at det/ den ondes magt i verden er blevet begrænset og underlagt Gud, der i Kristus overvandt det/ den ved at dø Langfredag og opstå igen påskemorgen, så tænker de fleste af os vel af og til på, hvorfor verden skal være så ond, at man ofte er nødt til at lukke øjnene (fortrænge det) for at kunne udholde at leve i den!

Bøn om ondskab

Forslag og hjælp til bønner om ondskab

 • Ikke angivet
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Film: Kundskabens træ

Én fjer kan nemt blive til fem høns.

 • Fra 30 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: I Kina spiser de hunde

Filmen rejser spørgsmålet om, hvem der bestemmer hvad, der er rigtigt, og hvad der er forkert. Er der overhovedet nogen, der gør det?

 • Fra 30 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: Begærets butik

Filmen, som er baseret på Steven Kings bog ”Needful things”, handler om, hvad der sker, når det personlige begær tager overhånd.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: Seven

Filmen handler om et sindssygt menneske, der på grusom vis sætter sig til dommer over menneskenes synd.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Lene Marlin: Unforgivable Sinner

Sangen handler om en fyr, der som barn, var ”skyld” i en venindes død.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

U2: Sunday, bloody sunday

I krig og kærlighed.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

U2: Wake up, dead man

Sangen handler om smerte og distance. Om at føle sig langt væk fra Jesus, og om at føle, han er død.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Black Eyed Peas: Where is the love

Hvad sker der her?!? Hvor er kærligheden?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Tekst: Historien om en moder

Er der en mening med døden?

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Fra helvedes blækhus

Når fjenden er Gud.....

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Jobs bog

Tror du at Gud tester menneskers tro?

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: Breaking the Waves(von Trier)

Filmen handler bl.a. om det onde i dets yderste konsekvens og om uendelig kærlighed.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Vil du låne mine øjne

Det er tanken, der tæller, eller…?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Hvorfor er vi skabt så forskellige, Gud

Kunst eller kopi?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Aktivitet: Psykomorder

Ar more sig over at så splid mellem andre.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 6 deltagere.

Aktivitet: Pakkeleg

Den kendte pakkeleg viser hvordan verden kan være uretfærdig.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Citater om Ondskab

Læs citater om Ondskab

 • Fra 12 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Person: Friedrich Nietzche

Beskrivelse af Nietzche, tysk filosof, 1844 - 1900

 • Ikke angivet
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Debat: Hvordan kan man tro på Gud, når der er så meget ondt i verden?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Debat: Hvorfor udrydder Gud ikke bare alt det onde?

Bliver alle frelst? Og er det kun gennem Kristus at mennesker kan frelses?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Du som gir os liv og gør os glade

En verden uden Gud?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Alt kommer væltende, hulter til bulter

Tidens egoismeforkyndelse – forvirring, forførelse, fordummelse og forbitrelse!

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Hil dig, Frelser og Forsoner!

Så er vejen banet!

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Mørkets sang

Modsætninger mødes.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Du skabte os, Herre, til frihed og leg

Kun Gud kan reparere livets legeplads.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: De to sæt fodspor

Gud følger os ikke bare på livets vej - han bærer os når det er allersværest.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.