Klods op @ - Frelse

Introduktion til emnet, Frelse


Religiøst set betyder ordet "at frelse": at gøre fri, befri, redde.
Ordet frelse er dannet af det oldnordiske fríhals. Den, der har halsen fri; en betydning, der erindrer om, at den ufri, slaven, ikke havde sin hals fri, men bar en ring omkring den.
Ordet frelse (på græsk soteria) figurerer på forskellig vis i Det nye Testamente og betyder en udfrielse af alle de magter af forskellig art, der holder mennesket bundet.

De to stærkeste af disse magter er synden og døden. Den vigtigste forståelse af frelse bliver derfor, at Jesus er kommet til verden for at frelse menneskene fra synd og død. F.eks. står der i 1Tim 1, 15, at Jesus kom til verden for at frelse syndere, og i Luk 19, 9-10 hører vi om, at Jesus er kommet for at frelse de fortabte. I sit brev til romerne skriver Paulus i Rom 1, 16, at evangeliet er en Guds kraft "til frelse for enhver, som tror".

Mennesket skal altså frelses fra synden og fra døden, og det er Jesus, som skal gøre dette. I Luk 2, 11 forkynder englen for hyrderne, at der "I dag er født jer en frelser" og i Joh 4, 42 hører vi samaritanerne sige, at de nu ved, at Jesus i sandhed er verdens frelser.
I 2Pet 1, 11 og 3,18 kaldes han vores frelser, ligeledes i Ef 5, 23. Ifølge Det nye Testamente er frelsen sket for dem, som tror på Kristus. Et eksempel herpå er Kol 1, 13, hvor der står, at Gud har friet os ud af mørkets magt og ført os over i hans elskede søns rige, og i Effeserbrevet står der, at "I er frelst!".
Men denne frelse synes både at have en nutidig og en fremtidig dimension. I Hebr 9, 28 står der f.eks., at frelsen engang ved tidernes ende skal fuldendes endegyldigt, når Kristus kommer tilbage for at hente sine. Frelsen er på den måde både noget nutidigt og noget fremtidigt!
Bibelen fortæller os, at grunden til, at det er nødvendigt at blive frelst fra synden og døden, er, at synden og døden herskede i verden og over menneskene, indtil Jesus kom. Hvordan dét var sket, er i Bibelen forklaret ved syndefaldsberetningen i 1Mos 1-2: Ved syndefaldet mistede mennesket "det evige liv", som det havde med sig, da det blev sat i verden. Synden og døden kom ind i verden, fordi mennesket gjorde onde gerninger (Forklaret ved slangen, som fristede Eva til at spise af æblet). Fra nu af var mennesket dømt til døden. Det evige liv var tabt, fordi mennesket syndede, og fordi det gjorde onde gerninger igen og igen.

Gud elskede stadig mennesket, selvom hele verden var blevet fyldt med ondskab, og døden nu var en del af livet i verden. Selvom mennesket prøvede at gøre det godt igen ved at anstrenge sig for at gøre så mange gode gerninger som muligt, så var afstanden imellem Gud og mennesket blevet for stor. Døden kunne ikke overvindes.

Mennesket kunne ikke gøre forholdet til Gud godt igen. Derfor måtte Gud selv gøre det, for Gud ønskede nemlig ikke denne store afstand. Derfor besluttede han sig for at sende sin søn, Jesus til verden. Han skulle genoprette forholdet til Gud og vinde det evige liv tilbage for alle mennesker.
Jesu liv på jorden sluttede brat en Langfredag aften, hvor han blev korsfæstet. Der var en "frelseshistorisk" mening med, at han skulle dø på korset, selvom det kunne synes nok så grumt! Han led nemlig den "evige" død, som vi, der var blevet onde, skulle have lidt som straf. Men for at den evige død kunne blive til evigt liv, måtte Jesus igen stå op af graven. Påskemorgen stod Jesus op af graven som Jesus Kristus.

Kristus betyder frelseren. Da Kristus stod op af graven, var den evige død således overvundet. Det evige liv var endeligt vundet tilbage for mennesket. Fra da af ville døden bare være noget midlertidigt.

Gud havde frihalset (frelst) os fra trællebåndet (ringen om halsen) og ladet os gå fri! Vi skulle ikke mere lide "den evige død", vi skulle ikke længere straffes for det onde, som vi havde gjort og stadig gør.
Frelsen fra Gud kom med Jesus, som i påsken overvandt synden og døden. Enhver, som tror på ham, modtager denne frelse og dermed evigt liv.
Vi oplever stadig, at vi dør, men kristendommen fortæller os, at døden ikke længere er det sidste, der er at sige om os. Jesus tog døden på sig, og derfor skal vi engang opstå til det evige liv, til det paradis, som vi mistede, da ondskaben kom ind i verden!

I Johannesevangeliet i Det Nye Testamente siger Jesus, at den, der tror, allerede er gået fra døden over til livet.
På den måde kan man sige, at det evige liv begynder med troen, Joh 5, 24;

Reinkarnation

Reinkarnation og/eller opstandelsestro.

 • Fra 5 til 20 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 16 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 til 50 deltagere.

Fællessang: Uberørt af byens travlhed

Kirken er som et helle, når man leger tik.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Gud, vi er i gode hænder

Gud må have meget store hænder og meget lange arme.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Du, Herre Krist

Er kristentroen den samme i dag som i år femtenhundrede og hvidkål?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Påskeblomst! Hvad vil du her?

Evangeliet i en blomst.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Du kom til vor runde jord

Jødisk tømrer henrettet! Nogen konsekvens for dig?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Nåden er din dagligdag

Noget for nåde - nåde for noget?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Citater om Frelse

Læs citater om Frelse

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Emil fra Lønneberg - Den dag Emil snittede træmand nr. 100

Spring, og du skal gribes.

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Momo

Har du tid til at læse der her?

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: En kort en lang

Kærlighed på trods.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: The Matrix

Sandhedens konsekvens.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: Dead man walking(1995)

Løn som forskyldt? Skal alle synder tilgives? Kan de tilgives?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Dejlig er haven: Stormen på søen

Jesus gik på vandet for ikke at få våde fødder.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Jennifer Lopez: My love don't cost a thing

Hvad koster din kærlighed?

 • Fra 15 til 20 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Evanescence: Bring me to life

Fra mørket til lyset.

 • Fra 15 til 20 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Nattur

Du kan da klare alting selv, ik?

 • Fra 10 til 20 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Bøn om frelse

Forslag og hjælp til bønner om frelse

 • Ikke angivet
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Debat: Frelse og tilgivelse

Skal man angre for at blive tilgivet?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Bøn om frelse og fortabelse

Forslag og hjælp til bønner om frelse og fortabelse

 • Ikke angivet
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Ikke angivet
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Debat: Tilgivelse?!

Hvor svært kan det være?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Debat: Frelse eller fortabelse?

Bliver alle, eller kun de troende frelst?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 2 deltagere.

Fællessang: Hil dig, Frelser og Forsoner!

Kan du finde løsningen på gåden?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Billede: Adolf Hitler

Er der forskel på konsekvensen af en "stor" og en "lille" synd? Kunne Gud tilgive Hitler?

 • Fra 15 til 45 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Billede: KZ-fanger

Til helvede med dem, eller...? Kan troen redde os, når vi er gjort magtesløse?

 • Fra 15 til 45 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Dido: No angle

Kan Gud rumme de uartige børn?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

U2: Wake up, dead man

Vi vil se giraffen!

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Kim Larsen: Pianoman

Hvad kan vi se frem til?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Kim Larsen: Uma na na

Rød, nøgen mand set i Himlen…

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Om at have en inkonsekvent Gud

Kærlighed har (in)konsekvenser.

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Den lille havfrue

Guds kærlighed modtager vi ufortjent.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Den blege Davidsstjerne

Kan bødler få englevinger?

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Troens konsekvenser

Frelst af nåde - ikke af gerninger!

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Nu er timen...

Når Gud trykker på Delete...

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tænketing: Digitalkamera

Nåde - Et tryk på knappen og alt er glemt.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Rejs dig!

Hvad kommer det mig ved?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.