Klods op @ - Bøn

Bøn er, og har altid været, et væsentligt element i mange af de store religioner – ikke mindst i kristendommen! I Bibelen læser man igen og igen om, hvordan mennesket henvender sig til Gud gennem bøn. I evangelierne opfordrer Jesus gang på gang til at bede og knytter store løfter til bøn og bønhørelse. Martin Luther beskriver det ved at sige at ”hvad åndedrættet er for legemet, er bønnen for sjælen”. Altså lige så uundværlig som vejrtrækningen er for at vi fysisk kan leve er bønnen vigtig for at vi kan leve som åndelige væsener.
At bede er således at gå ind i sig selv og derved stille sig for Guds ansigt – at lægge alle de ting frem for Gud der ligger en´ på sinde. Bønnen favner deri vidt og kan være alt fra et stille udtalt eller uudtalt ønske, en lovprisning, et suk eller noget helt andet.
Mange mennesker spørger ofte ”hvem man så skal bede til – er det til Gud, eller Jesus eller måske Helligånden måske? I den danske folkekirkes Gudstjeneste findes der bønner og salmer, der specifikt er henvendt til Gud, til Jesus og til Helligånden. Men det er en mere formaliseret bøns tradition, hvor man ofte bekender sine synder til Gud - Fader og beder ham se i nåde til os, beder Jesus – Guds søn om at frelse os og være vores broder og Helligånden - talsmanden om at gøre det kristne budskab levende, så vi kan forstå det vi hører og komme til tro ved det!
Der er dog ikke nogen opskrift på hvordan man skal bede og lige så mange henvender sig i bønne til Jesus Kristus som til Gud eller Helligånden. Men da det er den treenige Gud man beder til uanset hvilken person i treenigheden den er henvendt til, er der ikke noget der indikerer at bønnens adresse er afgørende, når man beder.
Jesus opfordrer (bl.a. i Joh 16, 23) sine disciple til at bede til Faderen i Jesu navn. Hvad vil det sige at bede i Jesu navn? Overfor Gud Fader er og bliver mennesker, der er uværdige til at komme frem for ham, fordi synden adskiller mennesket fra hans hellighed. Men ved at bede i Jesu navn, får mennesket lov til at bede til Gud Fader som til en far – en myndighed der som den eneste er i stand til at stå foran Gud Faders ansigt. Dette er ikke ensbetydende med, at hvis man glemmer at bede ”i Jesu navn” er ens bøn ikke hørt af Gud Fader. Idet man som kristen allerede er i Kristus beder man ”automatisk” i hans navn. Men når Jesus siger at mennesket navn henviser til forhold mellem os mennesker og Gud den almægtige og se Jesus som forsoneren mellem disse to ulige størrelser.

Hvordan beder man?
Alle kan bede og alle kan altid bede! Der findes ingen bestemte regler for hvornår, hvordan og hvor ofte det skal gøres. I den vestlige verden er det mest normalt at folde sine hænder, når man beder, hvilket er mere pædagogisk begrundet end det er bibelsk begrundet. Når man folder hænderne og lukker øjnene, kan man bedre koncentrere sig om det man vil bede om. Øjne og hænder flakker ikke omkring, men er nærmest låst fast – meget nyttigt vis man beder sammen med børn, der hurtigt kan få 17 andre tanker i hovedet. Desuden kan man også lægge visse symbolske ting i et sæt foldede hænder: De to tommelfingre danner nærmest et kors, hvilket kan få en til at tænke på, at vi kan komme frem for Gud netop ved at Jesus døde på korset for os. De foldede hænder kan man dreje og åbne, så de på en måde danner en lille skål. På samme måde er bønnen på én gang et sted, hvor vi kommer med det vi har på hjertet og samtidig et sted hvor Gud også vil give os noget - noget vi kan tage imod, som når man tager imod en gave.
Jesus giver os ikke nogle bestemte regler for, hvor vi skal gøre af vores hænder når vi beder. Paulus ser gerne at alle mænd ”skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid” (1Tim 2, 8) – fjernt fra vores forståelse af bønnegestus som sænket blik og lukkede arme! Derimod forbyder Jesus os at bede højt et offentligt sted med henblik på at vise sin egen fromhed overfor andre – så hellere gå ind på dit eget værelse – og luk døren efter dig (Matt 6, 5-6)! Jesus gik da også selv ud til øde steder for at bede (Mark 1, 35).

Skriftstederne henviser til www.bibelen.dk - den autoriserede oversættelse af Bibelen af 1992 © Det Danske Bibelselskab. Tilladelse hertil er givet af Det Danske Bibelselskab.

Kære Gud jeg takker dig!

Denne andagt er én ud af række på fem. Andagten hænger sammen med en eller flere fagtesange, som du også kan se et uddrag af (linket nederst på siden).

 • Fra 10 til 15 min.
 • KFUM og KFUK
 • Fra 6 til 11 år.
 • Materialer nej
 • Ikke angivet

Tekst: Jens Hansen kommer i himlen

Tænk hvis velsignelserne bare ligger og venter hos Gud på, at vi beder om dem?

 • Fra 15 til 25 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Lignelsen om den uretfærdige dommer

Jesus siger: "Plag og I skal få!"

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

U2: Wake up, dead man

Hallooooo! – er der nogen hjemme?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Celine Dion: The Prayer

Noget for Nåde? - Nåde for noget?

 • Fra 15 til 30 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: Breaking the Waves

Er det muligt at tvinge sin vilje igennem overfor Gud?

 • Fra 30 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 16 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Film: Dead man walking

Tilgivelse - her og nu! Gud elsker alle; også dem andre ikke kan elske

 • Fra 30 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tænketing: Enarmet tyveknægt

Gud som bønneautomat?

 • Fra 10 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 10 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Aktivitet: Gud har altid tid

Aktivitet/skuespil: Guddommelig døgnservice.

 • Fra 10 til 30 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 8 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Aktivitet: Stilhedens fællesskab

Aktivitet: At være stille med hinanden

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 10 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Aktivitet: Kast et bogstav ud

Ny inspiration til en alternativ måde at bede på.

 • Fra 10 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 10 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 til 10 deltagere.

Aktivitet: Forbønnens gave

Aktivitet: Bed for andre og ikke kun for dig selv.

 • Fra 10 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 6 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 5 deltagere.

Fællessang: Når jeg er træt og trist

Gudskelov Gud, at du er der.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Gør mig til redskab for din fred

Fællessang: Er du også en skovl?

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Fællessang: Kom, Gud Helligånd

Fællessang: Påsat brand!

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Person: Daniel

Historien om Daniel er historien om en mand, der havde tæt kontakt til Gud.

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Citater om Bøn

 • Fra 8 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Debat: Tro og tillid

Har du tro skal du få – har du ingen må du gå - eller hvad? (Matth 21,22)

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 14 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.

Tekst: Den lille pige med paraplyen

Gud! – lad det regne! (Men jeg tror nu ikke jeg bliver våd idag!)

 • Fra 15 min.
 • Klods op@/KFUK og KFUK
 • Fra 12 til 99 år.
 • Materialer nej
 • Fra 1 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.