Liv07

Skumringstimerne fra De grønne pigespejderes landslejr 2007

Der afholdes på landslejren Skumringstimer fra søndag til fredag mellem klokken 16 og 17. For spejderne sker det i regionerne, lederne samles for sig selv og de udenlandske deltagere får mulighed for en engelsk version.

Skumringstimerne skal være med til at vise at forkyndelse kan være andet end et kvarters morgenandagt med sang, historie og bøn. Disse elementer bruger vi også, men vi forsøger også at gå nye veje. Vi ønsker også, at ikke kun forkynderen skal tale, der skal også være plads til samtale, bevægelse og stilhed. Programmet for de enkelte skumringstimer ligger fast og som forkynder kan man ”blot” gå om bord i materialet. Man behøver ikke at udtænke noget selv, men dermed ikke sagt, at man ikke kan foretage enkelte justeringer i ordvalg o.lign., men vi ser meget gerne, at det overordnede program forbliver uændret.

Som hjælp til afviklingen har vi foreslået at hver eneste region skal etablere et minikirkekor (f.eks. fire sangglade patruljeledere), der kan hjælpe med at synge for på salmerne, så man som præst/forkynder ikke skal være alene om den opgave.

Her er en kort oversigt over forløbet i en skumringstime:

 1. Landslejrsalme
 2. Svar på spørgsmål sendt pr. SMS
 3. Stilhed
 4. Bibelfortælling
 5. Salme
 6. Bøn – efterfulgt af Fadervor
 7. Velsignelse
 8. Dans

Forløb for skumringstimerne:

 • Der kaldes til skumringstime fra kl. 16 ved at forkynderen slår enkeltslag på en triangel mens hun bevæger sig fra hovedtorvet og ned til pladsen i regionen.
 • Salme der skiftes mellem to forskellige, således at den samme synges tre gange i træk, hvorefter vi skifter til en ny.
 • Svar på spørgsmål til præsten
  For at gøre skumringstimerne dialogiske indgår der et punkt i hver skumringstime, hvor pigerne vil få svar på nogle af de spørgsmål, der er sendt til skumringstime-telefonen siden i går.
 • Introduktion til stilhed overgang fra tale til stilhed sker gennem en lille klappeserie .
 • Stilhed
  Stilhed burde man måske ikke have nogen instruktion til, vi kan vel alle sammen være stille. Men det er alligevel nødvendigt, hvis man ønsker en form for ”liturgisk” stilhed – især, når vi er udendørs og derfor har alle de naturlige lyde omkring os. Så skal stilheden etableres mere tydeligt.
  Det kan gøres ved hjælp af kontrast. D.v.s. at hvis vi lige har larmet rigtig højt, så kan vi bedre mærke, at nu er vi helt stille lige bag efter.
  Hvis det skal blive til en fælles stilhed, skal larmen også være fælles og helst lidt struktureret. Det kan gøres ved hjælp af rytmisk larm som f.eks. klap i hænderne.
  Man kan fint bruge en rytmisk figur, som alle kender i forvejen – f.eks. fra sportskampe: fjerdedel – fjerdedel – ottendedel – ottendedel –ottendedel - ottendelspause - gentages (Jeg har desværre ikke mulighed for at skrive noder)
 • Bibelfortælling. Man får udleveret en genfortælling af en bibelsk historie til hver gang, men man er meget velkommen til selv at finde en anden version eller genfortælle historien selv uden manuskript. Historierne er valgt så de relaterer sig til landslejrens tema om livsduelighed, vi har særligt sat fokus på liv og vækst.
 • Bøn efterfulgt af fælles Fadervor
 • Velsignelse – hvis man ikke er præst og man synes det er lidt voldsomt at lyse velsignelsen, hvilket vi dog ikke synes man skal afholde sig fra. Kan man benytte den apostolske velsignelse, der har større karakter af velsignelsesønske: ”Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.”
 • Dans/sangleg til Opstanden er den Herre Krist. Man behøver ikke at være en stor danser for at kunne klare opgaven. Da vi er mange mennesker er det også vigtigt at det er meget simpelt. Nu ”danser” pigerne så hjem til sig selv for at få noget at spise.

Historien om Paulus omvendelse

Skumringstime fredag d. 3. august 2007 på Liv07 - De grønne pigespejderes landslejr.

 • Fra 20 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 10 deltagere.

Historien om helbredelsen af den lamme i Kapernaum

Skumringstime torsdag d. 2. august 2007 på Liv07 - De grønne pigespejderes landslejr.

 • Fra 20 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 10 deltagere.

Historien om Zakkæus

Skumringstime onsdag d. 1. august 2007 på Liv07 - De grønne pigespejderes landslejr.

 • Fra 20 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 10 deltagere.

Historien om sædemanden

Skumringstime tirsdag d. 31. juli 2007 på Liv07 - De grønne pigespejderes landslejr.

 • Fra 20 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 10 deltagere.

Historien om Jesus og de små børn

Skumringstime mandag d. 30. juli 2007 på Liv07 - De grønne pigespejderes landslejr.

 • Fra 20 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 10 deltagere.

Historien om Jesu opstandelse

Skumringstime søndag d. 29. juli 2007 på Liv07 - De grønne pigespejderes landslejr.

 • Fra 20 til 60 min.
 • De grønne pigespejdere
 • Fra 10 til 18 år.
 • Materialer nej
 • Fra 10 deltagere.


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.