Adam

Forfatter: Forfattergruppe
Organisation: Unitas Forlag

Facts om Adam

Navnet er hebraisk og betyder menneske. Det bruges i tre forskellige betydninger:

 

1: som navn på det første menneske, Adam.

 

2: som fællesbetegnelse for mennesket i almindelighed.

 

3: om Kristus som modsætning til Adam (Kristus som “den sidste Adam”).

 

Hvorfra ordet stammer vides ikke, men i skabelsesberetningen danner det et ordspil med adama, som på hebraisk betyder agerjord, hvilket kan hentyde til, at Adam - altså mennesket - blev formet af jord. Mennesket er i sit liv tæt forbundet med jorden. Det er skabt deraf, skal leve af den, men også slide med den gennem hele livet for endelig ved døden igen at vende tilbage til den.   


Menneskets syndighed føres tilbage til Adam, der p.gr.a. sin ulydighed blev drevet ud af Edens Have. Som modbillede til ham omtales Kristus som “den sidste Adam”, hvilket skal forstås sådan, at Kristus har genoprettet det, som blev ødelagt gennem den første Adams syndefald. I troen på ham skabes mennesket på ny, og denne nye skabelse skal fuldendes ved opstandelsen* med Kristus.

 

 

Adams skabelse: 1 Mos 1,27; 1 Mos 2,7

 

Adam og jorden: 1 Mos 2,15; 1 Mos 3,17-19

 

Kristus som den sidste Adam: 1 Kor 15,20-23; 1 Kor 15,45-49; Rom 5,12-21

 

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.