Afgud

Forfatter: Forfattergruppe
Organisation: Unitas Forlag

facts om ordet afgud

 
Ordet afgud betegner det, der uretmæssigt indtager den sande Guds plads og dyrkes i hans sted. Pagten* mellem Gud og Israel indebar et forbud mod at dyrke andre guder og mod at lave noget billede af Gud. Men i GT fortælles det, hvordan israelitterne gang på gang forfaldt til afgudsdyrkelse, f.eks. i beretningen om guldkalven 2 Mos 32.

 
Efter indvandringen i Kana’an kom israelitterne til at bo side om side med folk, som dyrkede frugtbarhedsguderne Ba’al og Astarte, himmellegemerne og en række lokale guder. Troen på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud blev blandet op med troen på andre guder. Profeterne gør op med afgudsdyrkelsen og kalder folket tilbage til tilbedelse af den ene sande Gud: afguderne er menneskeskabte og derfor uden kraft, og de skal alle gå til grunde.

 
I NT advares de unge menigheder* mod afgudsdyrkelse. Efter at de har lært den ene sande Gud at kende i Kristus, har de ikke længere grund til at tilbede afguderne.

 
Afgudsofferkød er kød af dyr, der blev ofret til afguderne, og som bagefter blev solgt på markedet. I retningslinjerne for de nye kristne fra apostelmødet i Jerusalem forbydes indtagelse af afgudsofferkød, blod og kød af kvalte dyr, og utugt. Hos Paulus tillades dog spisning af offerkød, forudsat at det ikke forleder nogen til fald. De stærke i troen tager ikke skade af at spise afgudsofferkød, fordi de ved, at Gud er den eneste sande gud. Hensynet til de svagere medkristne bør dog veje tungere end den personlige frihed.

 

 

 

Se også: dæmon

 

 

Forskellige afguder: 2 Mos 32,4; Dom 2,11ff; 2 Kong 23,5; ApG 17,16; ApG 19,24ff

 

Fordømmelse af afgudsdyrkelse: 2 Mos 23,24; 3 Mos 26,1; 5 Mos 5,6f; Es 10,10;

 

Jer 21,47; Zak 13,2; 1 Kor 10,7ff

 

Afgudernes tomhed: 1 Sam 12,21; Sl 97,7; Hab 2,18; Es 2,8; 1 Kor 12,2; 2 Kor 6,16; 1 Thess 1,9

 

Nydelse af afgudsofferkød: ApG 15,20; ApG 21,25; 1 Kor 8,4

 

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.