Almagt

Forfatter: Forfattergruppe
Organisation: Unitas Forlag

Facts om ordet almagt

At være almægtig betyder, at man har ubegrænset mulighed for at gøre det, man ønsker. I Bibelen bruges almagt altid i forbindelse med Gud: “Gud den almægtige”. Guds almagt hører tæt sammen med Guds kærlighed*.

 


I GT giver Gud sig til kende over for Israels folk som “den almægtige”.


 

I NT beskrives det, hvordan Jesus Kristus har del i Guds almagt. Det ses først og fremmest i Jesu død og opstandelse. Lige før sin himmelfart sender Jesus sine disciple ud i verden for at forkynde evangeliet. Som begrundelse for dette angiver Jesus, at han har fået givet al magt i himmelen og på jorden. Almagten ligger i, at han besejrede synd, død og djævel. For den menneskelige fornuft ser det ud, som om Jesus i sin død er afmægtig. Den kristne overbevisning er, at Gud netop viser sin magt i svaghed. Det er gennem  døden, hvor Jesus ser ud som den svage og besejrede, at han igen kan opstå til livet og derved vise, at han i sidste ende er den stærkeste.


Gud den almægtige: 1 Mos 17,1; 1 Mos 28,3; 1 Mos 35,11; 2 Mos 6,3; Sl 91,1

Gud kan, hvad han vil: Sl 115,3; Sl 135,6

Jesu del i Guds almagt: Matt 28,18; Fil 2,6-11; Åb 4,8; Åb 11,17; Åb 15,3

Almagt i svaghed: 1 Kor 1,25; 2 Kor 12,9

 

 

 

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.