Andagt

Forfatter: Finn Rosenberg
Organisation: TPC

Facts om andagter

 

 

Ordet andagt kommer af det tyske an-denken, at tænke på noget. For det meste forbinder vi ”andagt” med et forholdsvis kort forløb, hvor en person siger noget, der får os til at tænke på vigtige bibelske og kristne emner. Det kan bestå i oplæsning af et stykke fra Biblen, kort tale, bøn og salmer. En andagt kan derfor godt ligne en kort, forenklet gudstjeneste. I nogle miljøer er der bestemte traditioner for, hvordan en andagt skal foregå. I andre miljøer er andagt nærmest et skældsord. Det skyldes sommetider, at andagt opfattes som et forløb, hvor mennesker opfører sig kunstigt og selvhøjtideligt, virker mere ”fromme”, end de ellers er, tænk fx på udtryk som ”andægtig” og "andagtsfuld”. En grundtvigianer vil måske tale om ”morgensang”, hvor en missionsmand naturligt vil sige ”morgenandagt” om nøjagtig det samme forløb.


 

Pædagogisk set er en andagt en af måderne, hvor det bibelske og kristne sprog kan kombineres med aktuelle, lokale og personlige forhold. Et anskuelseseksempel på anvendt kristendom. En fortælling om ”Stormen på søen” handler ikke kun om Jesus og disciplene engang på Genesaret Sø, men også om de omtumlede forhold, som du og din hverdag sommetider kommer ud for. Det er den samme kombination af fortidige fortællinger og aktuelle forhold, som præster prøver at give et bud på i deres prædikener.

 

 

 

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.