Apostel

Forfatter: Forfattergruppe
Organisation: Unitas Forlag

facts om ordet apostel

apostel

 

 

Ordet apostel, som kun findes i NT, kommer fra græsk og betyder udsending. En apostel er et sendebud, der taler på afsenderens vegne og med fuldmagt fra den, der har sendt ham. I bibelsk sammenhæng er indholdet af apostlens budskab evangeliet om Jesus Kristus.

 

 

 

 

I evangelierne fortælles det, at Jesus udvælger 12 mænd blandt sine disciple* til at drage rundt og forkynde evangeliet, og at disse 12 også kaldes apostle. Tallet 12 svarer til Israels oprindelige 12 stammer og symboliserer det nye gudsfolk, som Jesus er kommet for at samle. Efter denne opfattelse skal en apostel have fulgt Jesus og være vidne til hans opstandelse.

 

 

I Paulus’ breve møder vi en bredere brug af ordet. Paulus lægger stor vægt på, at han selv er kaldet til apostel af Jesus Kristus, selv om han ikke var med i den første discipelflok, og at hans særlige kald er at være apostel for hedningerne*, som Peter er det for jøderne*. Det er vigtigt for Paulus at få slået fast, at han ikke taler på egne vegne, men har sin myndighed fra Gud selv. Hans autoritet består i, at han taler på Jesu Kristi vegne, og derfor er hans og de øvrige apostles lære forpligtende for menighederne.

 

 

 

 

Apostelbetegnelsen har efter alt at dømme også været brugt om andre af urmenighedens missionærer, f.eks. om Jakob, Jesu bror, og om Andronikus og Junias. I Hebræerbrevet bruges betegnelsen en enkelt gang om Jesus selv. Han er den, der er udsendt af Gud og som taler på Guds vegne.

 

 

 

 

Apostel brugt om de 12: Matt 10,2; Mark 3,14; Luk 6,13; ApG 1,2-26; åb 21,14

 

 

Paulus’ apostolat: Rom 1,1; 1 Kor 9,1f; Gal 1,1; 2,8; Ef 1,1

 

 

Apostolatet og de øvrige tjenester i kirken: Luk 11,49; ApG 2,42; 1 Kor 12,28f; Ef 2,2

 

 

Apostel brugt om andre missionærer: ApG 14,14; Rom 16,7; 1 Kor 15,5-7; Gal 1,19

 

 

Apostel brugt om Jesus: Hebr 3,1

 

 

Apostelmødet i Jerusalem: ApG 15

 

 

 

 

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.