Børn og familie i det postmoderne samfund

Forfatter: Finn Rosenberg
Organisation: TPC

Red. Lars Dencik og Per Schultz Jørgensen: Børn og familie i det postmoderne samfund, Hans Reitzels forlag 1999,540 sider

Red. Lars Dencik og Per Schultz Jørgensen: Børn og familie i det postmoderne samfund, Hans Reitzels forlag 1999,540 sider


 

Spændende og grundig bog om, hvordan familien og samfundet har forandret sig. Her er nogle citater og små referater, der kan gøre dig nysgerrig efter at læse mere:

“Jeg definerer derfor “barndom” som børns livsrum.. livsrummet er en sammensmeltning af personlige kvaliteter og egenskaber ved det psykologiske miljø. ..“Barndommen er … det livsrum, mennesker opholder sig i, når de er børn” (s.29)…”Ændrede samfundsforhold skaber andre livsrum for børnene, hvilket igen indebærer nye udviklingsmæssige udfordringer til dem” (s.29)

Store undersøgelser af 5-årige børns hverdagsliv, gennemført i 2.halvdel af 1980´erne, viser, hvad børn synes er vigtigst: nr. 1 er venner og legekammerater, nr. 2 er de aktiviteter, man kan deltage i, nr. 3 legetøj og indretning, og nr. 4 personalet, de voksne! - Philippe Arlié: “barndommen er en kulturel og social opfindelse”. Den nye barndomsforskning er ikke enig, men der er enighed om 3 ting: a) barndommen som den kan opleves, erfares og dokumenteres for børn her og nu er central - ikke en forståelse af børn som fremtidens voksne b) barndommen er et element i den sociale struktur c) børn er selv vigtige aktører. (s.46).  – Der er sammenhæng mellem antallet af kvinder uden for arbejdsstyrken, mænds beskæftigelse ved landbruget og børn i alderen 5-19 år, som ikke går i skole. Disse tre blev mindre med tiden, et voldsomt fald fra 1820´erne til i dag. Udviklingen er gået i retning af “massebeskoling” (s.56) og “reduktion af barndomspopulationen” (s.58).  - Børn har dobbelt-socialisering: de har deres familie og deres UFO (Uden F0r familien). - Familien er ikke hvad den har været - den er i dag primært et intimitetsreservat, afkodningscentral, bekræftelsesinstans.  - Postmoderniteten overbelaster familien med emotionelle og sociale krav…frustrerende og tillokkende… (s.270)

 

 

 

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.