Familier i forandring – hverdag og medier i danske familier

Forfatter: Finn Rosenberg
Organisation: TPC

Ole Christensen og Birgitte Tufte: Familier i forandring – hverdag og medier i danske familier, Akademisk Forlag 2001,128 sider

Ole Christensen og Birgitte Tufte: Familier i forandring – hverdag og medier i danske familier, Akademisk Forlag 2001,128 sider

 

 

 

 

 

De nye medier sætter sig nye spor i familielivet, men omvendt er familielivet også med at til at bestemme, hvor meget medierne skal fylde i hverdagen. Sådan kunne man sammenfatte udbyttet af de undersøgelser, der ligger til grund for bogen. De to forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet har undersøgt forholdet mellem medier og familiernes hverdag i 12 danske familier. Bogen refererer nogle af samtalerne med familiemedlemmerne og giver konkrete billeder på, hvordan det går for sig i de små hjem. TV spiller den største rolle i familielivet, men ikke altid som noget, der samler familiens medlemmer. Den internet - opkoblede PC påvirker familien på flere måder, og et nyt medie som mobiltelefonen er i høj grad blevet børnenes medie. De 12 familier sættes forsøgsvis ned i ”kasser”: de frigjorte, de beskyttende, de demokratiske og de fællesskabssøgende. Den første af de fire grupper har flere medier i gang end den sidstnævnte. Ofte er der dog en forskel mellem den reelle mediebrug og så den, familierne selv mener, gælder dem. De ser fx mere TV, end de selv er klar over. Forældre er også mere restriktive i praksis, end de selv vil indrømme. Men forældrenes holdninger og familiens rutiner ændres af de nye medier, det er sådan, at ”…især den internet - opkoblede computer og mobiltelefonen i stigende grad udfordrer forældrenes grundholdninger og skaber grobund for nye former for praksis” (s.78). Men sådan var det også, ”da filmen kom, ved radioens start, da fjernsynet dukkede op og ikke mindst, da videoen flyttede ind i de danske dagligstuer i 1980´erne” (s.106). Bogen har også nogle overvejelser over medierne i forhold til folkeskolens undervisning. Bl.a. opfordres til, at mediebrugen ikke bliver for indviklet, og at den skal understøtte den pædagogiske læreproces, og at det ikke kun drejer sig om teknik – etik og værdier skal også med i overvejelserne.

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.