Folk i kirke og Folk i kirke, deltagermanual

Forfatter: Finn Rosenberg
Organisation: TPC

Finn Rosenberg, Bess Serner-Pedersen og Signe Voldby: Folk i kirke og: Folk i kirke, deltagermanual, Mediacellens forlag 2003, 208 + 60 sider

Finn Rosenberg, Bess Serner-Pedersen og Signe Voldby: Folk i kirke og: Folk i kirke, deltagermanual, Mediacellens forlag 2003, 208 + 60 sider

 

 

Om bogens og hæftets baggrund, indhold og anvendelse: I de senere år har en del fri- og folkekirkelige menigheder prøvet det engelske voksenundervisningskoncept ”Alpha-kurserne”. Kurserne kan bruges af kredse i alle kirkesamfund og udelader derfor det, der er specielt for det enkelte kirkesamfund (dåb, nadver, embede, gudstjeneste osv.) og samler sig i stedet for om nogle få, centrale temaer med betoning af den religiøse praksis. Hvert kirkesamfund må så overveje, om det kan tilbyde en opfølgning, der supplerer ”Alpha” med en eller anden form for ”Beta” - kursus, hvor det særegne for det enkelte kirkesamfund kan træde frem. Denne bog er et forsøg på at give indføring det, der er specielt evangelisk-luthersk og dansk. Den er blevet til i samarbejde mellem medarbejdere fra Alpha Danmark og fra Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster. Bogen er tænkt som grundbog for en kursusleder, der vil give et oplæg om et bestemt tema på et ”Beta” -kursus. Beta-kurset (eller hvad man nu vil kalde det) kan have samme opbygning som Alpha-kurset: fællesspisning – oplæg om aftenens tema – gruppesamtale – afsluttende andagt. Hæftet ”Folk i kirke, deltagermanual” indeholder stikord til det, som grundbogen handler om og har plads til noter. Grundbogen er dog ikke bundet til et bestemt kursusforløb, og der er heller ikke noget i vejen for, at den kan bruges af menigheder, der ikke har haft Alpha-kurser overhovedet. Folk i kirke kan læses som et eksempel på, hvordan oplysning og oplevelse kan formidles i et jævnt og personligt sprog. Som grundbog i en studiekreds. Eller til opbyggelse eller modsigelse af den enkelte. Bogen har to dele. I første del gennemgås højtiderne jul, påske og pinse i sammenhæng med en gennemgang af gudstjenesten og de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. I bogens anden del samler indholdet sig om temaerne fra Luthers lille katekismus: de ti bud, trosbekendelsen, fadervor, dåben og nadveren. Som det hedder i forordet: ”Bogen prøver bevidst ikke at skabe nye veje eller udtænke helt nye opfattelser, men at udtrykke en slags folkekirkelig konsensus-opfattelse. Vi taler lige ud af posen, uden for mange mellemregninger”.

 

Jf. Finn Rosenbergs anmeldelse i ”Kirken Underviser”, 2004/1, udgivet af UNITAS FORLAG

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.