Stamoplysninger

Inde/Ude:
Inde
Deltagere:
Fra 1 deltagere.
Alder:
Fra 14 til 99 år.
Varighed:
Fra 15 min.
Sted:
Materialer:
NB:
Struktur:
Oplæg til diskussion/debat, bibelhenvisninger

Debat: Skabelse og nyskabelse

Forfatter:
Organisation: Klods op@/KFUK og KFUK

Er Gud kommet på overarbejde?

Oplæg til debat

I den kristne skabelsestro skabte Gud verden i begyndelsen, hvorefter den faldt, da mennesket syndede. Da Gud blev menneske i Jesus Kristus, kom dette til at stå som midtpunkt heri. Da Jesus stod op af graven påskemorgen, skete der en nyskabelse, idet verden om end ikke blev syndfri, men dog blev renset for den synd, der sneg sig ind i skaberværket ved tidens begyndelse. I 2 Kor 5,17 (se også Gal 6,15) siger Paulus, at i Kristus er mennesket blevet en ny skabning. 

Dette hænger nøje sammen med dåben, hvor mennesket bliver en ny skabning, indlemmet i Guds menighed (Rom 6,3-4). Når vi bliver døbt, får vi et helt nyt liv (vi genfødes, hedder det). En nyskabelse finder også sted i nadveren, når vi modtager Kristi blod og legeme (1 Kor 10,16), ligesom der sker en nyskabelse, hver gang der bliver forkyndt om Kristus. Nyskabelse sker også i hverdagen, når det gamle og dårlige viskes væk i Guds tilgivelse, og en ny dag/ mulighed står åben for os. Skabelsen er på den måde ikke bare en handling, der hører fortiden til, men Gud er den levende og stadigt virkende skaber.

Men samtidig med at der skete en nyskabelse, da Jesus døde og opstod, og der stadig sker det i dåben, i nadveren og hver eneste morgen, når solen bryder frem og atter skaber nye muligheder for mennesket, så venter skabningen på, at den endelige nyskabelse vil bryde igennem.

I Rom 8,18ff. siger Paulus, at vi alle venter på vort legemes forløsning, altså den endelige frelse ved tidernes ende. Engang skal hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre, som der står i Fil 2,6-11, og Kristus vil blive alt i alle, som det læses i 1Kor 15, 24-28. Til den tid vil den endelige nyskabelse finde sted!

Spørgsmålet er, om det er noget vrøvl at tale om en nyskabelse. Om Jorden blev skabt en gang for alle, og hvad, der kommer derefter, kun er tilføjelser.
Tag en snak om skabelsen ved tidens begyndelse om nyskabelsen, da Jesus Kristus stod op af graven påskemorgen, om den løbende nyskabelse, der finder sted i det liv, vi lever og om den endelige nyskabelse, hvor jorden igen vil blive som på den første morgen!

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.