Stamoplysninger

Inde/Ude:
Begge
Deltagere:
Fra 2 deltagere.
Alder:
Fra 14 til 99 år.
Varighed:
Fra 15 min.
Sted:
Materialer:
NB:
Struktur:
Oplæg til diskussion/debat, vejledende arbejdsspørgsmål, bibelhenvisninger

Debat: Frelse eller fortabelse?

Forfatter:
Organisation: Klods op@/KFUK og KFUK

Bliver alle, eller kun de troende frelst?

Overvejelser

I Det nye Testamente er der modsatrettede udsagn om, hvorvidt alle mennesker bliver frelst, eller om nogen må gå fortabt.

Jesus siger det flere gange; Paulus lufter tanken; det står beskrevet i Johannes åbenbaring og sidst men ikke mindst har vi i folkekirken det der hedder Prædestinationslæren, som stammer tilbage fra kirkens begyndelse.

Martin Luther, hvis lære den danske folkekirke bygger sin frelsesforståelse på, mente nemlig, at Gud fra tidernes morgen udvalgte dem, der skulle frelses. (Man kunne dog, selvom man ikke var udvalgt, have mulighed for alligevel at blive frelst.) 

I andre dele af den protestantiske kirke, hvor det er reformatoren Calvins love, man bruger, er det den dobbelte prædestination, man prædiker. Det betyder, at der er nogen, der ligefrem er forudbestemt til fortabelse, og dette står ikke til at ændre.

Ud fra Luthers lære ser det ud som om, der kan konkluderes to forskellige ting:

 

Hvis dem, der frelses, er forudbestemt til det fra tidernes morgen, så er dem, der fortabes vel også som følge heraf forudbestemt til det. For i og med at de ikke bliver frelst, så er der vel kun den anden mulighed tilbage.

Selvom, der er nogen, der allerede er forudbestemt til frelse og andre, der måske ikke er det, behøver de sidste vel ikke at gå fortabt?! For man kunne forestille sig, at der er mange mennesker, som ikke er forudbestemt til hverken frelse eller fortabelse. Her kommer det an på troen (eller?!) og dermed skulle chancen for at komme med i opløbet være der, selvom de måske som sagt ikke var forudbestemt til det!

 

"Gud skiller fårene fra bukkene" ved tidernes ende. Det er det, som i "tidernes morgen" blev bestemt som den kristne lære. Ikke desto mindre er der mange mennesker, der ikke bryder sig om den tanke, og der findes også et stort antal, der mener at kunne forsvare et frelsessyn, der inkluderer alle mennesker.

I Den levende bibel neden for er der nogle af de skriftsteder, som giver forskellige vinkler herpå. Skriv dem evt. ned på et stort stykke papir og hæng dem op henne i klubben. Lad folk kigge lidt på dem og sæt herefter en debat i gang, dels ud fra citaterne og dels ud fra folks egen overbevisning.

Vejlendende arbejdsspørgsmål

 

Tror du, at alle frelses?

Hvis ikke, hvem er det så, der ikke frelses?

Er det de onde, eller kan det godt være gode og troende folk, som bare ikke kommer med, fordi det ikke lige passer Gud?

Er det dem, der ikke vil tro på eller kendes ved Gud, der går tabt?

Kunne man forestille sig, at der var nogen af dem, som ikke vil tro på Gud, der blev frelst, fordi Gud havde forudbestemt det?

 

Den levende Bibel

Matt 7,13-14 (Om den brede vej til fortabelse og den smalle til evigt liv.)
Matt 13,47-52 (Om voddet, der kastes ud.)
Mark 8,34-38 (Om at følge efter Jesus.)
Mark 10,13-16 (Om at tage imod Guds rige ligesom et lille barn.)
Mark 10,17-27 (Det er umuligt for mennesket at frelse sig selv – kun Gud kan frelse.)
Mark 10,28-31 (Om de sidste, der skal blive de første.)
Rom 14,7-12 (Enhver skal stå til regnskab over for Gud ved at bekende at Gud er Gud!)
1 Kor 15,20-28 (Om Kristus, der er opstået som førstegrøden og Gud, der til slut vil blive alt i alle.)
Joh 3,16 (Den, som tror på Kristus, skal blive frelst.)
Joh 8,12-13a (Den, som tror på Kristus, vil blive frelst.)
Joh kap.12,44-50 (Den, som tror på Kristus, skal blive frelst.)

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.