Stamoplysninger

Inde/Ude:
Inde
Deltagere:
Fra 1 deltagere.
Alder:
Fra 14 til 99 år.
Varighed:
Fra 15 min.
Sted:
Materialer:
NB:
Struktur:
Oplæg til diskussion/debat, bibelhenvisninger

Debat: Kan der være en himmel uden, at der er et helvede?

Forfatter:
Organisation: Klods op@/KFUK og KFUK

Er der et helvede og hvordan er helvede?

Oplæg til debat

Kan der være en himmel uden, at der er et helvede?

Det er et spørgsmål, som ingen kender svaret på. Mange vil nok gerne tro (eller i hvert fald håbe) på frelse til alle, når Dommedag kommer, men er det i virkeligheden det, som kristendommen siger?

Den Evangeliske Lutherske kirke, som er Den danske folkekirke, siger faktisk, at det ikke er alle, der bliver frelst, men at det kun er Gud, der ved hvem.

Martin Luther sagde, at dem, der bliver frelst (altså får del i evigheden) allerede blev bestemt til det af Gud fra skabelsens morgen. Men at sige sådan må naturligvis indebære, at nogen må gå fortabt. Hvor de så går hen er uvist – om det er til helvede, sådan som vi gerne forestiller os helvede, nemlig som et sted uden fred og glæde, et sted med tomhed og ulykke, er der ingen der ved.

Selvom Luther siger sådan, kan det være svært for mange at tro på, at nogen går tabt, at der virkelig ikke skulle være en chance for alle.

Det Nye Testamentes forfattere er delt i deres opfattelse. På Jesu tid var der mange forskellige opfattelser omkring, hvad der sker, når mennesket dør også inden for jødiske (senere kristne) kredse, ligesom der også er i dag.

I Matthæusevangeliet er der megen tale om adskillelsen i mellem dem, der frelses, og dem, der fortabes.
Apostlene (især Paulus) synes at være i tvivl, men flere steder antydes der en tro (eller et håb) på alles frelse.

I Kristelig Dagblad fra den 12.3.2001 har sognepræst, Kaj Mogensen skrevet en artikel om den dobbelte udgang eller alles frelse. Han skriver bl.a.: "Jeg tror på, at Gud til sidst vil genoprette det faldne skaberværk, og at Guds vilje til at frelse ethvert menneske til sidst vil virkeliggøres."

En samtale om emnet kunne tage udgangspunkt i, om man synes, at det er rimeligt, hvis nogen går tabt. For man kunne spørge, hvis Gud er kærlighedens Gud, er det så ikke rimeligt, at han tilgiver alle i sidste ende også dem, der ikke selv vil?! Er det ikke bare fordi, de ikke forstår, hvor fantastisk det er at være omsluttet af Guds kærlighed?

Lidt om helvede

Hvis man siger "Jeg har det ad helvede til", så har man det rigtig ringe. Stort set alle mennesker har en temmelig negativ forståelse af hvad helvede er. Helvede er det ultimativt negative og som sted det mest ubehagelige af alle steder. I traditionel kirkelig forståelse er det "de fordømtes evige pinested".
I Det Nye Testamente er der ikke nogen udformede forestillinger om helvede og heller ikke noget ord, der dækker vort ord.

Men i evangelierne hører vi flere steder Jesus tale om livet efter døden for dem, der går fortabt, især Matthæusevangeliet har nogle skrappe forestillinger herom f.eks. Matt 7,13-19; Her er det vers 18-19 som giver grobund for senere helvedesforestillinger: "Ethvert træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden", altså må fortabelsens sted være noget med ild. Endnu mere klart bliver det i Matt 13,36-42; hvor der står: "…og de skal kastes i ildovnen; der skal være gråd og tænders gnidsel".

Endnu en god grobund for troen på et sted efter døden, hvor ild skal fortære menneskene. I Matt 18,8 står der, at det er bedre at hugge sin hånd af, hvis den har gjort noget utilgiveligt, end det er at blive kastet i "den evige ild" med begge hænder og fødder i behold.

Selvom der er flere forestillinger om et helvede i Det Nye Testamente, er det altså ikke et fast begreb. Der knytter sig også flere uforenelige forestillinger hertil. I Paulus brev til Kolossenserne kap. 1,13 står der: "… han som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige". Her er det som om helvede er det, at stå uden for Guds kærlighed, alt det der ikke kan omfattes af budskabet om Guds kærlighed til mennesker i Jesus Kristus. Johannesevangeliet synes også flere steder, at lade dommen være det at sige "nej" til Kristus!

Senere hen tog forestillingerne om helvede mere form og op gennem tiden blev det uomtvisteligt til det sted, hvor de fortabte skal brænde i evig ild under frygtelige pinsler. Helvede blev med tiden ligefrem et middel, som man kunne true folk med.

Kirken gjorde i middelalderen flittigt brug af sådanne trusler. Her var det også at afladshandlen rigtigt kom i sving. Køb et afladsbrev og undgå at komme i helvede. I dag er der stadig trossamfund, der har sådanne forestillinger om et helvede, men det bliver færre og færre. I virkeligheden er der jo ingen der ved hverken om/eller hvordan der er et helvede.

Den levende Bibel

Kol 1,19-20 (Gud har besluttet at forlige alt med sig –altså at frelse hele skabningen.)
Matt 7,13-19 (Mange skal gå fortabt.) Matt 7,21 (Selv troende skal gå tabt.) Matt 11,22-24 (For nogen skal det blive slemt på dommens dag.) Matt 13,36-42 (Om delingen imellem de onde og de gode ved tidernes ende.)
1 Tim 2,3-4 (Gud vil at alle mennesker skal frelses.)
1Kor 15,22-28 (Ved tidernes ende vil Gud blive alt i alle – alle vil blive frelst.)

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.