Stamoplysninger

Inde/Ude:
Begge
Deltagere:
Fra 2 deltagere.
Alder:
Fra 19 til 99 år.
Varighed:
Fra 10 til 15 min.
Sted:
Materialer:
NB:
Struktur:
Sang, tekst, bøn, sang

'Når livet bliver nyt'

Forfatter: Bodil og Peter Lodberg
Organisation: FDF

Trosbekendelsen behandlet bid for bid. Her om Helligånden.

Sang
'Vi vil ha’ voksne der griner'

Trosbekendelsen
Trosbekendelsen siges i kor:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber,
og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredie dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde,
og på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.
Amen.

Tekst

I vores gennemgang af trosbekendelsen er vi nu nået til den tredie trosartikel om Gud Helligånd. Denne artikel er lige så vigtig som de to første. Her bekender vi nemlig troen på, hvad kristen tro betyder for os. 3. trosartikel handler om det, som Gud ved sin Søn, Jesus Kristus, giver til os, så vi kan leve vores liv med syndernes forladelse, tilgivelsen og løfte om et evigt liv.

Uden bekendelsen til Helligånden, som den kraft, der bærer vores liv, var kristen tro uaktuel og noget, der kun angår fortiden. Da de første menigheder formulerede 3. trosartikel var deres rettesnor: at kun det, som er af Gud selv kan være genstand for vores tro og bekendelse. Det er Gud, der giver os syndernes forladelse; det er Gud, som står bag løftet om evigt liv, og det er Gud selv, som har givet kirkens fællesskab til os.

Helligånd er den ekstra dimension i vores liv. Derfor taler Ny Testamente om, at Helligånden udruster mennesker til at gøre noget bestemt. På latin hedder Ånd spiritus.
Måske er det ligefrem sådan i dag, at de fleste har glemt, hvad ånd er, men i hvert fald ikke, hvad spiritus kan gøre ved os. Spiritus opløfter os, giver en god stemning, giver os mod til at gøre noget, som vi måske ikke troede, vi kunne af os selv. At blive beruset er at blive beåndet. Helligånd er den ekstra dimension, som Gud giver til vores jordiske liv. Vi bliver mindet om, at livet ikke kun er hårdt, men er bestemt til at blive levet i fællesskab med Gud og andre mennesker.

Ofte siger vi, at vi venter på, at ånden skal komme over os. Det kan være, vi mangler en god idé til et kredsmøde eller en sommerlejr. I fællesskab koncentrerer vi tankerne for at fornemme, at nu sker der ét eller andet.
Vi venter på, at ideen skal komme til os - at vi skal blive inspireret.

Det er egentlig den samme tanke, der ligger bag enhver gudstjeneste. Den begynder altid med ordene: Herren være med jer. Og menigheden svarer: Herren være med dig. Når vi siger de ord, er det en bøn, om at Helligånden må komme over os, så vores gudstjeneste blive til liv, glæde og inspiration for os. Flere gange i løbet af gudstjenesten beder vi om Helligåndens nærvær.
Det sker, når vi døber, når præsten prædiker, og når vi går til alters. Dermed ønskervi at sige, at det, der sker i gudstjenesten er Guds værk. I dåben gør Gud os til en del af livsfællesskabet med ham gennem vand, i prædikenen får vi livsfællesskab med ham gennem ord, og i nadveren bliver vi ét med Gud gennem brød og vin.

Vand, ord, brød og vin er Guds midler til at frelse os. Vi ville dø uden vand, ord, brød og vin. De er forudsætningerne for at vi kan leve som mennesker. Og når Helligånden forbinder sig med de mest elementære elementer hos os, så bærer de på løftet om et evigt liv, som vi får del i gennem dåb, forkyndelse, nadver og fællesskabet med hinanden.

Bøn

Hellige Guds Ånd
du svævede over vandene
længe før vi blev født.
Du gav gudsfolket fortrøstning
du gav det ord at lovprise med.
Du tændte profeternes flammende ord
og opretholdt deres
tro midt i en vantro tid.
Du overskyggede og
opfyldte vor broder Jesus,
så han i møde med
mennesker og i alle sine
handlinger var budbringer
for dine urokkelige løfter.
Hellige Guds Ånd,
giv os den styrke og indre ro,
der gør, at vi kan være
til rådighed for andre.
Lær os at bede:

Fadervor

Salme
'Spænd over os dit himmelsejl'

Din mening

Ingen kommentarer
Skriv din mening


Ugens andagt

Få ugens andagt, direkte i din indbakke.

Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.